226 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja, która była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych.
Dokonywała ona głębokich przemian w ustroju Rzeczypospolitej, określała prawa i obowiązki mieszkańców kraju oraz zasady władzy w państwie.
Dzień 3 maja 1971 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponowne jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 roku nie było obchodzone w Polsce. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989  w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja jest uroczyście obchodzonym świętem narodowym.
Z okazji przypadającej w tym roku 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Filia Biblioteczna w Podleszanach przygotowała tematyczną wystawę książek, do obejrzenia której serdecznie zaprasza.