Radna p. Wanda Mika czytała dzieciom w Filii Bibliotecznej w Podleszanach

Już po raz kolejny  w czasie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom Filia Biblioteczna w Podleszanach włączyła się aktywnie do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Akcja ta ma na celu podnoszenie poziomu świadomości społecznej dotyczącej podkreślenia roli czytania w rozwoju psychicznym dziecka oraz popularyzację czytelnictwa.

W dniu 7 czerwca 2017 r. w bibliotece gościła grupa uczniów z klasy III i IV Zespołu Szkół w Podleszanach z opiekunem panią Danutą Witek. Gościem honorowym spotkania była pani Wanda Mika – radna Gminy Mielec.


Pani Wanda jest autorką książki „Z dziejów Książnic” wydanej przez Samorządowy Ośrodek Kultury Gminy Mielec w 2016 roku. Książka ta dotyczy przeszłości Książnic – jednej z najstarszych miejscowości naszej gminy, która na kartach historii wpisała się 691 lat temu.  Praca powstała na podstawie źródeł spisanych i funkcjonujących w pamięci mieszkańców. Książnice – wieś sąsiadująca z Podleszanami to jedna z małych ojczyzn gminy. Poznawanie dziejów małej ojczyzny, jej najdawniejszej przeszłości, cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem. Wiedza historyczna o własnej miejscowości i regionie jest jednym z istotnych elementów życia lokalnej społeczności. Autorka zapoznała uczestników spotkania z historią wsi Książnice opisaną na kartach książki a także opowiedziała wiele ciekawostek z życia mieszkańców w dawnych czasach.
Ponieważ w życiu niemal każdego człowieka naukę historii poprzedza poznanie legend, baśni i mitów, dlatego na spotkanie czytelnicze przygotowano  legendy: „Przerwany hejnał” i „O Halinie Krępiance”. Obydwie legendy dotyczą czasów, kiedy na ziemie polskie najeżdżali Tatarzy. Słowem wstępu pani Wanda opowiedziała o tamtych czasach. Ponadto dzieci dowiedziały się, jak wyglądali Tatarzy, jak byli uzbrojeni i jak się poruszali.
Legenda „Przerwany hejnał” opowiada o trębaczu, który z wieży Kościoła Mariackiego  zagrzewał ludność Krakowa do walki z Tatarami  Choć trębacz zginął od tatarskiej strzały, pamięć o jego bohaterskim czynie przetrwała przez wieki – po dziś dzień codziennie na cztery strony świata wygrywany jest z mariackiej wieży hejnał – ten sam, który przed wiekami został przerwany.      
Legenda o „Halinie Krępiance” opowiada o bohaterskiej córce kasztelana sandomierskiego, która dostała się do obozu wroga i podstępem wyprowadziła Tatarów z Sandomierza kierując ich do podziemnych korytarzy. Tatarzy i bohaterska dziewczyna zginęli, ale miasto ocalało. Obie legendy czytane przez panią Wandę wzbudziły duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Na koniec spotkania uczestnicy dowiedzieli się, jakie pozostałości mamy w naszym kraju po Tatarach (np. tatar – danie spożywane do dziś w Polsce).
Dziękujemy pani Wandzie za prezentację książki „Z dziejów Książnic” i ciekawe połączenie czasów historycznych z czytanymi tekstami, a uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu.