Konkurs czytelniczy w Szkole Podstawowej w Książnicach

W dniu 19 czerwca 2017 r.  w Szkole Podstawowej w Książnicach odbył się konkurs czytelniczy, który przebiegał  pod hasłem „Czytanie to najpiękniejsza zabawa!”. Konkurs został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie konkursu wzięli udział uczniowie – reprezentanci klas I-III, a w drugim etapie – reprezentanci klas starszych.


Pierwszy etap konkursu obejmował rywalizację reprezentantów klas młodszych (3 osoby z każdej klasy) w kilku konkurencjach. Były nimi: rozwiązanie krzyżówki na czas, rozwiązanie 2-ch zagadek, kojarzenie rekwizytów z baśnią, układanie puzzli na czas z podaniem tytułu baśni, której dotyczy ułożony obrazek, dopasowanie fragmentu baśni do tytułu. Rywalizacja klasowa przebiegała w obecności uczniów szkoły, którzy nagradzali uczestników gromkimi brawami. Zawodnicy doskonale radzili sobie z konkurencjami, dlatego o wynikach konkursu musiała zadecydować dogrywka. Ich zmagania oceniało jury w składzie: Renata Koba – dyrektor szkoły i Maria Soluch – starszy bibliotekarz Filii Bibliotecznej  w Podleszanach.  Wyniki konkursu są następujące:
I miejsce  - klasa III,
II miejsce – klasa I,
III miejsce – klasa II.

Drugi etap konkursu miał na celu wyłonienie „Mistrza pięknego czytania”. Wzięli w nim  udział reprezentanci klas starszych wytypowani we wcześniejszych eliminacjach klasowych. Uczniowie czytali wylosowany przez siebie tekst literacki. Kolejność  osób czytających została również ustalona przez losowanie.  Jury w składzie: Teresa Burdzy - nauczyciel szkoły i Maria Soluch – starszy bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Podleszanach oceniało płynność, dykcję, interpretację i ogólne wrażenie artystyczne czytanego tekstu. Spośród pięciu uczestników konkursu „Mistrzami  pięknego czytania” zostali:

Wiktoria Ortyl – klasa V,
Kornelia Strzępka – klasa IV,
Kamil Dymek – klasa IV.

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez szkołę oraz słodycze ufundowane przez naszą bibliotekę. Serdecznie im gratulujemy!      

 Dziękujemy również dyrekcji i nauczycielom szkoły (szczególnie pani Joannie Ozga) za piękne przygotowanie konkursu. Organizacja konkursów czytelniczych służy popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jego hasło „Czytanie to najpiękniejsza zabawa!” zaczerpnięte  z aforyzmu Wisławy Szymborskiej zachęca do czytania książek, które pobudzają wyobraźnię, pomagają w nauce, w zabawie i są świetnym tematem do rozmów.  Umiejętność czytania w cudowny sposób otwiera drogę do krainy wiedzy i pomaga osiągnąć sukces w życiu. Dlatego zachęcamy do czytania książek nie tylko w roku szkolnym, ale również w czasie wakacji. Serdecznie zapraszamy do biblioteki!