227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
W jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzimy 227. Rocznicę jej uchwalenia.


Konstytucja, zatytułowana Ustawa Rządowa dokonywała głębokich przemian w ustroju Rzeczypospolitej, określała prawa i obowiązki mieszkańców kraju oraz zasady organizacji władzy w państwie. Szlachta ziemiańska zachowała swoje przywileje: wolność, nietykalność osobistą, pełne prawo własności i zwierzchność nad chłopami. Mieszczanom zapewniono zaś nietykalność osobistą, prawo do nabywania dóbr ziemskich i dostęp do niższych urzędów administracyjnych, sądowych oraz rang oficerskich. Chłopów konstytucja wzięła pod opiekę prawa i rządu krajowego zachęcając szlachtę do zawierania z nimi umów indywidualnych lub zbiorowych. W celu stworzenia jednolitego    i scentralizowanego państwa zniesiono dotychczasowy podział władzy na Koronę i Litwę.                   Naczelnym organem władzy w państwie pozostał dwuizbowy sejm, w którym uchwały miały zapadać większością głosów (zniesiono liberum veto i zakazano konfederacji). Sejm wybierany był na dwa lata i otrzymał pełnię władzy ustawodawczej, miał prawo uchwalać budżet i podatki. Konstytucja znosiła też wolną elekcję i wprowadzała dziedziczność tronu. Władzę wykonawczą sprawował król wraz              z ministrami zasiadającymi w Straży Praw.
Z okazji przypadającej w tym roku 227. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Filia Biblioteczna w Podleszanach przygotowała tematyczną wystawę książek i materiałów, do obejrzenia której serdecznie zaprasza.