XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Już po raz piętnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2018 r., Ogólnopolski  Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2018 odbywa się pod hasłem: „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”.
W dosłownym znaczeniu słowa "dowolność" oraz w sensie ukrytym, rozumiemy jako będące zależne, wyłączne od własnej woli, nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (książka tradycyjna, elektroniczna, audiobook), a co za tym idzie również do biblioteki. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości.
Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości - wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury narodu.
Również Biblioteka w Podleszanach aktywnie przyłącza się do uczestnictwa w Tygodniu Bibliotek organizując spotkania czytelnicze z najmłodszymi czytelnikami z Przedszkola w Podleszanach:
11 maja (piątek) – „Bajeczki z bibliotecznej półeczki” – spotkanie czytelnicze dla grupy młodszej,
15 maja (wtorek) –„W zaczarowanym świecie bajek” – spotkanie czytelnicze dla grupy starszej.
Ponadto 10 maja (czwartek) odbędzie się Jubileuszowa X edycja Konkursu Pięknego Czytania w Szkole Podstawowej w Rydzowie, podczas którego uczniowie szkoły czytać będą fragmenty książki Doroty Terakowskiej „Tam gdzie spadają anioły”. Przewodniczącą  jury konkursu będzie Maria Soluch - starszy bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Podleszanach.
Obchodom Tygodnia Bibliotek towarzyszyć będzie prezentacja nowości wydawniczych, zakupionych w ostatnim czasie przez bibliotekę. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do zapoznania się z nowościami książkowymi i bogatą ofertą biblioteki oraz do wspólnego świętowania XV Tygodnia Bibliotek.