Jubileuszowy Konkurs Pięknego Czytania w Szkole Podstawowej w Rydzowie

W dniu 10 maja w Szkole Podstawowej w Rydzowie został zorganizowany Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. To już 10. Jubileuszowa edycja tego konkursu organizowanego w ramach Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.


Konkurs został w tym roku zorganizowany w Tygodniu Bibliotek, który przebiegał pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”, czyli nieskrępowanego żadnymi nakazami czy zakazami czytelnictwa i nieograniczonego dostępu do dziedzictwa kulturowego.
Przeznaczony był on dla uczniów klas 0 – VII. Celem konkursu była promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literatura dziecięcą i młodzieżową.  Konkurs stwarzał również możliwość prezentacji własnych umiejętności i porównania ich z umiejętnościami innych. Uczył rywalizacji w miłej atmosferze oraz kształcił umiejętności pięknego czytania.
Reprezentanci klas czytali fragmenty tekstu Doroty Terakowskiej „Tam, gdzie spadają Anioły”. Ocenę zmagań osób czytających oceniało jury w składzie : Maria Soluch – starszy bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Podleszanach (przewodnicząca), Anna Czerkies – była dyrektor szkoły, Teresa Kopacz – nauczyciel szkoły, Małgorzata Śmist – nauczyciel szkoły i Renata Wójcik – nauczyciel bibliotekarz. Całość konkursu obserwowali: dyrektor szkoły - Agnieszka Brzozowska,  nauczyciele oraz uczniowie szkoły.
Komisja konkursowa oceniała płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcję oraz interpretację czytanego tekstu. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, komisja konkursowa wybrała zwycięzców na poziomie poszczególnych klas:
KL. 0-III
I MIEJSCE – Milena Czerkies
II MIEJSCE – Wilk Julia
III MIEJSCE – Dąbek Milena
WYRÓŻNIENIE: Bukała Dominika, Bieda Jakub, Siuda Julia, Sajek Piotr, Łachut Filip.
KL. IV-VII
I MIEJSCE – Dragan Dagmara
II MIEJSCE – Bigos Aleksandra
III MIEJSCE – Zboch Karolina
WYRÓŻNIENIE: Strączek Hubert, Kuśnierz Zuzanna, Moskal Anna, Serafin Karolina, Rzeszut Patrycja.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Podleszanach oraz Dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani słodkościami przez Panią Annę Czerkies.
Hasłem przewodnim tej uroczystości było: 10 Lat z Ogólnopolską Akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom”. To już 10 lat współpracy z tą Akcją, dlatego też specjalnie na tę okazję został przygotowany tort jubileuszowy, który stanowił symbol tej edycji. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi, dziękujemy za udział i przygotowanie się do konkursu. Mamy nadzieję, że zetkną się w życiu z wieloma wspaniałymi książkami i przeżyją fantastyczne przygody. Taka akcja z pewnością zachęci uczniów do sięgania po książki i częstego odwiedzania biblioteki zarówno szkolnej jak i publicznej, do której serdecznie zapraszamy!