Tydzień Bibliotek 2018 w Podleszanach

Dobiegł już końca XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który  upłynął  w tym roku pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Hasło to nawiązuje zarówno do obchodzonego w tym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i do wielu symbolicznych i praktycznych odwołań nieskrępowanego żadnymi nakazami czy nakazami czytelnictwa oraz nieograniczonego dostępu do dziedzictwa kulturowego. Ten wyjątkowy tydzień to czas na promocję czytelnictwa i zainteresowania książką szerokich kręgów naszego społeczeństwa, ukazania znaczenia książki dla kultury i postępu cywilizacyjnego,  rozwoju intelektualnego, zwłaszcza młodego pokolenia, jak również na podnoszenie prestiżu biblioteki i zawodu bibliotekarza, głównie w środowisku lokalnym.
W bibliotece w Podleszanach na ten czas przygotowano ekspozycję „NOWOŚCI WYDAWNICZYCH” zakupionych w ostatnim czasie przez bibliotekę. Wystawka spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony czytelników. Ponadto na czas wizyt grup dziecięcych były przygotowane specjalne ekspozycje, prezentujące serie wydawnicze bajek, baśni, legend i wierszyków. Przygotowano również gazetkę ścienną „HISTORIA KSIĄŻKI”, na której przedstawiono jej najstarsze formy od czasów najdawniejszych (4 tysiące lat p.n.e.- II/III w. n.e.) do czasów obecnych. Gazetka przedstawia tabliczkę glinianą, zwój papirusowy, kodeks pergaminowy, książkę drukowaną rękodzielniczo, książkę w dobie rewolucji przemysłowej i naukowo-technicznej. Ukazane są również na niej współczesne formy książki: tradycyjna książka papierowa, audiobook i ebook.
Ponadto tydzień ten obfitował w różnorodne spotkania z czytelnikami. Na zakończenie Tygodnia Bibliotek w dniu 15 maja przyszedł czas na spotkania czytelnicze ze starszą grupą przedszkolaków „Mądre Sówki” z Samorządowego Przedszkola w Podleszanach, której opiekunem jest pani Izabela Szymuś.  W trakcie spotkania dzieci miały okazję obejrzeć kolorowe bajki, baśnie i wierszyki oraz inne seryjne pozycje książkowe przeznaczone specjalnie dla nich, uczestniczyć w rozmowie o ulubionych bajkach. Pani bibliotekarka opowiedziała również, w jaki sposób można zostać czytelnikiem biblioteki oraz jak z niej korzystać.  Okazało się, że duża grupa dzieci korzysta już ze zbiorów biblioteki. W trakcie spotkania wspólnie omówiono zasady poszanowania wypożyczanych książek, zapoznano przedszkolaków z „Prośbami książki”. Dzieci odgadywały tytuły bajek na podstawie rekwizytów prezentowanych przez panią bibliotekarkę. Dzięki takim spotkaniom w najmłodszych czytelnikach zostaje zaszczepiona chęć do czytania książek, zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich pasji i zamiłowań.  Nagrodą za aktywny udział przedszkolaków w spotkaniach były kolorowe książeczki z naklejkami. Serdecznie dziękujemy wszystkim grupom za udział w spotkaniach czytelniczych i zachęcamy do ponownych odwiedzin w bibliotece!