Konkurs Pieknego Czytania w Szkole Podstawowej w Książnicach

W dniu 30 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Książnicach odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. To już druga edycja tego konkursu. Głównym jego celem jest promocja czytelnictwa, zainteresowanie książką i przybliżenie języka literatury pięknej oraz żywego słowa.
Wzięło w nim udział 15 uczestników  wytypowanych we wcześniejszych eliminacjach klasowych. Uczniowie czytali wylosowany przez siebie tekst literacki. Kolejność osób czytających została ustalona również przez losowanie.
Ocenę zmagań osób czytających oceniało jury w składzie : Renata Koba – dyrektor szkoły,  Maria Soluch – starszy bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Podleszanach, Sylwia Bielańska – nauczyciel szkoły. Jury oceniało płynność, dykcję, poprawność, interpretację oraz ogólne wrażenie artystyczne czytanego tekstu. Po zakończeniu konkursu wyłoniono jego zwycięzców  w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria: klasa 0-III
II kategoria: klasa IV-VII
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez szkołę oraz słodycze ufundowane przez naszą bibliotekę. Serdecznie im gratulujemy!      
Dziękujemy również dyrekcji i nauczycielom szkoły za piękne przygotowanie konkursu. Organizacja konkursów czytelniczych służy popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci                                i młodzieży, zachęca do czytania książek, które pobudzają wyobraźnię, pomagają w nauce,                     w zabawie i są świetnym tematem do rozmów. Umiejętność czytania w cudowny sposób otwiera drogę do krainy wiedzy i pomaga osiągnąć sukces w życiu. Dlatego zachęcamy do czytania książek nie tylko w roku szkolnym, ale również w czasie wakacji. Serdecznie zapraszamy do biblioteki!