Konkurs „Pięknego Czytania” w Szkole Podstawowej w Rydzowie

W dniu 16 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Rydzowie odbył się SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA. Organizacja konkursu należy już do tradycji szkoły, bowiem w tym roku miała miejsce jego XI edycja. Głównym jego celem jest promocja czytelnictwa i wzrost zainteresowań czytelniczych oraz przyzwyczajenie uczniów do systematycznego kontaktu  z książką.

W konkursie wzięli udział reprezentanci poszczególnych klas wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach klasowych.  
Uczestnicy konkursu czytali „Karetę z piernika” Wandy Chotomskiej. Ocenę ich zmagań powierzono Jury w składzie: Maria Soluch – starszy bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Podleszanach, Anna Czerkies – była radna Gminy Mielec oraz Agnieszka Brzozowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzowie. Komisja konkursowa oceniała płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcję oraz interpretację czytanego tekstu.

Po zakończonym konkursie, jury przydzieliło uczestnikom w młodszej kategorii wiekowej w klasach 0-III:

  • dwa I miejsca - Julia Wilk z klasy I oraz Milena Czerkies z klasy III,
  • II miejsce - Gabriela Zboch z klasy „0”,
  • III miejsce - Antoni Pawlicki z klasy III.

Pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia.

W starszej kategorii wiekowej (klasy IV-VIII) poszczególne miejsca zajęli:

  • I miejsce - Milena Dąbek z klasy IV oraz Aleksandra Bigos z klasy VII,
  • II miejsce - Anna Krakowska z klasy IV oraz Dagmara Dragan z klasy V,
  • III miejsce - Adrian Bukała z klasy VII.

Pozostali uczestnicy z tej kategorii wiekowej otrzymali wyróżnienia. 

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Podleszanach. Organizowany corocznie konkurs stał się ważnym szkolnym wydarzeniem, pretekstem do podkreślenia wartości i znaczenia książki na każdym etapie życia człowieka.