KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KSIĄŻNICACH

W dniu 29 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Książnicach odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Organizacja konkursu należy do tradycji szkoły, bowiem w tym roku miała miejsce jego trzecia edycja. Głównym jego celem jest promocja czytelnictwa, zainteresowanie książką i przybliżenie języka literatury pięknej oraz żywego słowa.
Wzięło w nim udział 14 uczestników  wytypowanych we wcześniejszych eliminacjach klasowych. Uczniowie czytali wylosowany przez siebie tekst literacki. Kolejność osób czytających została ustalona również przez losowanie.
Ocenę zmagań osób czytających powierzono jury w składzie : Renata Koba – dyrektor szkoły,  Maria Soluch – starszy bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Podleszanach, Elżbieta Głodzik – nauczyciel szkoły. Jury oceniało płynność, intonację, tempo, interpunkcję oraz ogólne wrażenie artystyczne czytanego tekstu. Po zakończeniu konkursu wyłoniono jego zwycięzców  w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria: klasa I-III
II kategoria: klasa IV-VII.

W pierwszej grupie wiekowej zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Emilia Koniczna  

II miejsce - Jakub Stachura

III miejsce – Maciej Kowalik i Weronika Zuzel.

W drugiej kategorii wiekowej zwycięzcami zostali:

I miejsce – Wiktoria Ortyl i Martyna Kopera

II miejsce – Piotr Bik i Dominik Kudła

III miejsce – Kamil Dymek.

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki. Nie zabrakło również słodyczy ufundowanych przez naszą bibliotekę. Wszystkim zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy również dyrekcji i nauczycielom szkoły za piękne przygotowanie konkursu. Organizacja konkursów czytelniczych służy popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, zachęca do czytania książek, które pobudzają wyobraźnię, pomagają w nauce, w zabawie i są świetnym tematem do rozmów. Umiejętność czytania w cudowny sposób otwiera drogę do krainy wiedzy i pomaga osiągnąć sukces w życiu. Dlatego zachęcamy do czytania książek nie tylko w roku szkolnym, ale również w czasie wakacji. Serdecznie zapraszamy do biblioteki!