Historia

Biblioteka w Rzędzianowicach powstała w 1948 r.
Pierwsze zapisy w księdze inwentarzowej istnieją od 1949 r. Za lokal bibliotece służył najpierw dom prywatny, potem pomieszczenia w Domu Ludowym na Dutowie, kolejno -Dom Strażaka w Rzędzianowicach, budynek Gminnej Spółdzielni (nad sklepem). Wielokrotnie przenoszony księgozbiór oraz warunki jakie posiadały lokale biblioteki (piece węglowe, wilgoć) powodowały, że księgozbiór ulegał niszczeniu.
W bardzo skromnych warunków lokalowych biblioteka mieści się obecnie w gminnym budynku obok Szkoły Podstawowej i Punktu Lekarskiego (w centrum miejscowości).
Pomieszczenie ma powierzchnię 42 m2, w którym dostępny jest księgozbiór w ilości 9.555 woluminów w tym:
dla dorosłych- 4.988
dla dzieci i młodzieży  - 3.441
literatura popularno-naukowa – 1.126

Od 1975, przez 21 lat bibliotekę prowadziła p. Helena Burgchardt, w 1996 roku bibliotekę przejęła p. Grażyna Hebda. W bibliotece istnieją 3 stanowiska komputerowe dostępne dla czytelników także dorosłych.