Patroni w 2023 roku

W roku 2023 patronują: Aleksander Fredro, Maurycy Mochnacki, Wojciech Korfanty, Edmund Strzelecki, Aleksandra Piłsudska, Jadwiga Zamoyska, Jerzy Nowosielski (patroni uhonorowani przez Sejm RP) oraz Wisława Szymborska, Mikołaj Kopernik, Jan Matejko (patroni ustanowieni przez Senat RP)

Czytaj więcej: Patroni w 2023 roku

XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Zakończył XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (28 maja – 4 czerwca) pod hasłem: „Polscy autorzy dla klimatu”, który miał pokazać, co polscy autorzy piszą i jak mobilizują do dbania o przyrodę a także przestrzegają przed niszczeniem naturalnego środowiska. Autorzy starają się nakłonić młodych czytelników do refleksji ekologicznej oraz działań na rzecz ochrony klimatu i planety.

Czytaj więcej: XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

XVIII Tydzień Bibliotek p.h. "Znajdziesz mnie w bibliotece"

Tydzień Bibliotek (8 - 15 maja) to program promocji czytelnictwa i bibliotek, który ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Czytaj więcej: XVIII Tydzień Bibliotek p.h. "Znajdziesz mnie w bibliotece"

2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda, Romana Ingardena, Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Świętego Jana Pawła II i Rokiem Bitwy Warszawskiej

Leopold Tyrmand to znakomity, dla wielu kultowy pisarz, którego utwory powstałe w latach 50. i 60. wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. W 2020 r. przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. W tym samym roku minie 35. rocznica jego śmierci.

Roman Ingarden - jednego z najwybitniejszych polskich filozofów, który pozostawił po sobie imponujący dorobek naukowy, oryginalny styl myślenia oraz terminologię wzbogacającą polski język filozofii. W 2020 r. przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena, który zaliczany jest do grona najwybitniejszych filozofów współczesnych.

Hetmana Stanisław Żółkiewski to jeden z najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego. Brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. W 2020 r. przypada 400. rocznica jego śmierci.

Święty Jan Paweł II – papież i wielki Polak. 18 maja 2020 r. przypada stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił, wciąż jest dla naszego narodu inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej.

Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920 roku była decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej, które obroniło niepodległość Polski. W 2020 r. przypada 100. rocznica bitwy.

 

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem: „#biblioteka”

Hasztag (#)był używanY w technologii informacyjnej do podkreślenia specjalnego znaczenia. W 1970 r. hasztag umieszczony obok symbolu lub liczby, oznaczał natychmiastowy tryb adresowania przez preprocesor jako pierwsze. Hasztagi były używane w sieciach do określania grup i tematów. Są również wykorzystywane do oznaczania pojedynczych wiadomości jako istotnych dla szczególnej grupy oraz do oznaczania pojedynczych wiadomości jako należących do konkretnego tematu.

Czytaj więcej: XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem: „#biblioteka”

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Bibliotece w Trześni

Konstytucja 3 Maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Czytaj więcej: 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Bibliotece w Trześni

Przygotowania do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w bibliotece w Trześni

Obchody  jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości , stały się dla dzieci okazją by posłuchać głośnego czytania, a przede wszystkim dowiedzieć się więcej informacji o tym szczególnym wydarzeniu w dziejach Polski.

Czytaj więcej: Przygotowania do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w bibliotece w...