XVIII Tydzień Bibliotek p.h. "Znajdziesz mnie w bibliotece"

Tydzień Bibliotek (8 - 15 maja) to program promocji czytelnictwa i bibliotek, który ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

 Plakat tegorocznego Tygodnia Bibliotek przedstawia obraz smartfona, będącego absolutnie niezbędnym narzędziem społecznej komunikacji młodych osób i skierowany jest do konkretnego odbiorcy treści plakatu. Na tzw. tapecie ekranu widnieje znany wizerunek Gutenberga, który świadczy o przywiązaniu właściciela smartfona do świata druku i papieru. Nawet wówczas, gdy odbiorca nie rozpoznaje na portrecie ojca drukarstwa, to jednak widzi realistycznie przedstawioną historyczną postać. Dzięki temu przekaz o spotkaniu w bibliotece jest wiarygodny. Plakat wyraźnie łączy dwa podstawowe środki przekazu: elektroniczny i tradycyjny.

A co my możemy znaleźć w bibliotece? - przede wszystkim książki drukowane, które są dla nas skarbnicą wiedzy, informacji i satysfakcji podczas czytania :)