Patroni w 2023 roku

W roku 2023 patronują: Aleksander Fredro, Maurycy Mochnacki, Wojciech Korfanty, Edmund Strzelecki, Aleksandra Piłsudska, Jadwiga Zamoyska, Jerzy Nowosielski (patroni uhonorowani przez Sejm RP) oraz Wisława Szymborska, Mikołaj Kopernik, Jan Matejko (patroni ustanowieni przez Senat RP)

Aleksander Fredro hrabia herbu Bończa - ur. 20 czerwca 1793 w Surochowie koło Jarosławia, zm. 15 lipca 1876 we Lwowie – polski komediopisarz, pamiętnikarz, poeta, ziemianin, oficer, wolnomularz, tworzył w epoce romantyzmu. Uważany jest za najwybitniejszego komediopisarza w historii literatury polskiej.

Maurycy Mochnacki - ur. 13 września 1803 w Bojańcu, zm. 20 grudnia 1834 w Auxerre – polski działacz i publicysta polityczny, filozof, jeden z teoretyków polskiego romantyzmu, pianista. Był uczestnikiem i kronikarzem powstania listopadowego. Członek Związku Wolnych Polaków i Towarzystwa Patriotycznego.

Wojciech Korfanty - ur. jako Adalbert Korfanty 20 kwietnia 1873 w osadzie Sadzawki, zm. 17 sierpnia 1939 w Warszawie – polski przywódca narodowy Górnego Śląska, związany z chrześcijańską demokracją. Jedna z najważniejszych postaci Śląska i jego walki o przyłączenie do Polski. Jeden z ojców niepodległej Polski.

Paweł Edmund Strzelecki - ur. 20 lipca 1797 w Głuszynie, zm. 6 października 1873 w Londynie – polski podróżnik, geolog, geograf, badacz i odkrywca. Jako pierwszy Polak indywidualnie okrążył świat w celach naukowych, odwiedził wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy.

Aleksandra Piłsudska ze Szczerbińskich - ur. 12 grudnia 1882 w Suwałkach, zm. 31 marca 1963 w Londynie – działaczka niepodległościowa, służyła w Legionach Polskich, odznaczona Orderem Virtuti Militari, działaczka PPS i POW, druga żona Józefa Piłsudskiego.

Jadwiga Zamoyska, z domu Działyńska - ur. 4 lipca 1831 w Warszawie, zm. 4 listopada 1923 w Kórniku – polska działaczka społeczna, służebnica Boża Kościoła katolickiego.

Jerzy Nowosielski - ur. 7 stycznia 1923 w Krakowie, zm. 21 lutego 2011 w Krakowie – polski malarz, rysownik, scenograf, filozof i teolog prawosławny. Uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych ikonopisarzy.

Wisława Szymborska, właściwie Wisława Maria Szymborska-Włodek - ur. 2 lipca 1923 na Prowencie, obecnie część Kórnika, zm. 1 lutego 2012 w Krakowie – polska poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka, felietonistka; laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996), założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989), członkini Polskiej Akademii Umiejętności (1995), dama Orderu Orła Białego. Od 1988 była członkinią PEN Clubu, a od 2001 członkinią honorową Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury.

Mikołaj Kopernik i, łac. Nicolaus Copernicus, niem. Nikolaus Kopernikus - ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. przed 21 maja 1543 we Fromborku – polski polihistor: prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz i niższy duchowny katolicki, doktor prawa kanonicznego, zajmujący się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią. Też nazywany fizykiem i filozofem. Kopernik jest najbardziej znany jako astronom – twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego i prawdopodobnie pierwszy heliocentryk w Europie od czasów starożytnej Grecji. Autor dzieła „O obrotach sfer niebieskich” przedstawiającego szczegółowo jego wizję Wszechświata. Prace Kopernika dokonały przełomu i wywołały jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim.

Jan Alojzy Matejko - ur. 24 czerwca 1838 w Krakowie, zm. 1 listopada 1893 w Krakowie – polski malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, historiozof. Był autorem ponad trzystu obrazów olejnych oraz kilkuset rysunków i szkiców. Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy w historii. Namalował m.in. słynne obrazy: „Kazanie Skargi”, „Bitwa pod Grunwaldem”, „Hołd pruski”, „Jan Sobieski pod Wiedniem”, „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”.