Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Filiach Bibliotecznych Gminy Mielec

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości
o polszczyznę, kontakt z literaturą oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości narodowej. Narodowe Czytanie zostało zainicjowane w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Filie Biblioteczne Gminy Mielec w Chorzelowie, Podleszanach, Rzędzianowicach, Trześni, Woli Mieleckiej i Złotnikach, już po raz szósty włączyły się w tą akcję.
W tegorocznej edycji Narodowego Czytania, wspólnie czytaliśmy fragmenty „Wesela” Stefana Wyspiańskiego – dramatu w trzech aktach, który zdobył najwięcej głosów
w internetowym głosowaniu.
"Cóż tam, panie, w polityce?", "Jak się żenić, to się żenić!", "Chopin gdyby jeszcze żył, toby pił", "Polska to jest wielka rzecz" - te i wiele innych kwestii z "Wesela", najsłynniejszego dzieła Stanisława Wyspiańskiego, można było usłyszeć podczas publicznego czytania dramatu, powstałego na kanwie autentycznego wydarzenia - wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic.
 Fragmenty dramatu czytali samorządowcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz czytelnicy. Urozmaiceniem podczas głośnego czytania, były prezentacje multimedialne, związane tematycznie z dramatem „Wesele” oraz występ taneczny ZPiT „Chorzelowiacy”, który na początku wprowadził licznie zgromadzoną publiczność w atmosferę weselnego nastroju. Uczestnicy spotkania mieli także okazję, by obejrzeć wystawkę różnych wydań książki „Wesela” i kadrów z filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy pod tym samym tytułem, a także zdjęć z premiery teatralnej dramatu z 1901 roku.
Na przyniesionych własnych egzemplarzach książki , można było przybić okolicznościowy stempel, otrzymany z kancelarii Prezydenta z okazji Narodowego Czytania.
Udział w szóstej edycji Narodowego Czytania, zorganizowanego przez biblioteki Gminy Mielec, był okazją, by przypomnieć sobie najsłynniejsze dzieło Stanisława Wyspiańskiego
 i na nowo odkryć jego wyjątkowy charakter opowieści o Polakach, naszych sukcesach,
 ale i o niewykorzystanych szansach.