Biblioteka w Trześni zaprasza do wspólnego świętowania

W dniach 8-15 maja 2018 roku, trwać będzie XV TYDZIEŃ BIBLIOTEK, organizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w celu zwrócenia uwagi szerokiej opinii publicznej na problematykę upowszechniania czytelnictwa, rolę bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz popularyzację różnorodnych form pracy z czytelnikiem. Biblioteka w Trześni aktywnie włączy się w tą akcję, czego wyrazem będą spotkania czytelnicze dla dzieci, rozmowy o bibliotece i niespodzianki, a także czekające na czytelników nowości książkowe.