2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda, Romana Ingardena, Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Świętego Jana Pawła II i Rokiem Bitwy Warszawskiej

Leopold Tyrmand to znakomity, dla wielu kultowy pisarz, którego utwory powstałe w latach 50. i 60. wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. W 2020 r. przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. W tym samym roku minie 35. rocznica jego śmierci.

Roman Ingarden - jednego z najwybitniejszych polskich filozofów, który pozostawił po sobie imponujący dorobek naukowy, oryginalny styl myślenia oraz terminologię wzbogacającą polski język filozofii. W 2020 r. przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena, który zaliczany jest do grona najwybitniejszych filozofów współczesnych.

Hetmana Stanisław Żółkiewski to jeden z najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego. Brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. W 2020 r. przypada 400. rocznica jego śmierci.

Święty Jan Paweł II – papież i wielki Polak. 18 maja 2020 r. przypada stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił, wciąż jest dla naszego narodu inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej.

Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920 roku była decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej, które obroniło niepodległość Polski. W 2020 r. przypada 100. rocznica bitwy.