Historia

Historia Filii Bibliotecznej w Trześni 

Gromadzka Biblioteka Publiczna (dawna nazwa) w Trześni, została założona w 1957 roku. Na początku swej działalności mieściła się w lokalu Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trześni. Księgozbiór (300 woluminów), został przydzielony z Powiatowej Biblioteki w Mielcu. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej księgozbioru widnieje z dnia 23 marca 1957 roku. Kierownikiem Biblioteki była Teresa Leśniak. Z chwilą likwidacji Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trześni, Biblioteka została przeniesiona do innego lokalu, którym był prywatny dom na uboczu wsi. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu starała się pozyskać dla Biblioteki w Trześni lokal w nowym budownictwie. W 1961 roku, odeszła z pracy Teresa Leśniak, a stanowisko kierownika Biblioteki objęła Janina Pieróg. W październiku tegoż roku, Biblioteka została przeniesiona do nowego lokalu w centrum wsi i uzyskała dwa pomieszczenia na wypożyczalnię i czytelnię. W 1969 roku Gromadzka Biblioteka Publiczna w Trześni, posiadała swoje punkty biblioteczne, które współpracowały z Biblioteką upowszechniając czytelnictwo wśród mieszkańców. Punkty biblioteczne funkcjonowały w miejscowościach: Mościska (obecnie osiedle Mielca), Szydłowiec i Wola Chorzelowska. Najdłużej, bo do listopada 2012 roku, działał punkt biblioteczny w Szydłowcu, prowadzony z wielkim zaangażowaniem przez Krystynę Gawryś. W 1991 roku Biblioteka w Trześni została wcielona do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie. Kierownikiem Biblioteki Publicznej (obecna nazwa) w Trześni została Janina Niedbała z d. Pieróg, która pracowała tu do października 2001 roku. Swą długoletnią pracą i zaangażowaniem w funkcjonowanie Biblioteki, przysłużyła się rozwojowi czytelnictwa. 

W 2001 roku funkcję kierownika Biblioteki Publicznej w Trześni obejmuje Regina Kopeć-Chruściel. Biblioteka zaczyna być postrzegana nie tylko jako miejsce, gdzie można wypożyczyć książki, uzyskać informacje naukowe, ale także spędzić wolny  czas. W poszczególnych latach, organizowane w Bibliotece spotkania czytelnicze i rozrywkowe, cieszą się dużą popularnością wśród dzieci.  W latach 2009 – 2011 Biblioteka przechodzi wiele zmian – remont pomieszczeń wypożyczalni i czytelni, założenie gazowego ogrzewania i zakup nowych mebli, co wiązało się ze znacznym podniesieniem estetyki wnętrza Biblioteki. Kolejną pozytywną zmianą było wyposażenie Biblioteki w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz umożliwienie stałego i bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców miejscowości i czytelników Biblioteki. Od 2012 roku w Bibliotece Publicznej w Trześni, prowadzone są prace wdrażające komputerowy program biblioteczny SOWA2/MARC21, dający możliwość dostępu do katalogu książek on-line. 

Dzisiejsza Biblioteka jest otwarta, kolorowa i przyjazna dla czytelników, także tych najmłodszych. Stała się miejscem, gdzie w specjalnym „Kąciku Malucha” każda pociecha może swobodnie przeglądać książeczki, kolorować malowanki czy układać puzzle. Wolny dostęp do półek jest standardem; książki tylko czekają, by je wypożyczyć. Pomocą chętnie służy bibliotekarz. 

We współczesnej Bibliotece jest wiele dodatkowych atrakcji. Organizowane są spotkania czytelnicze, podczas których czyta się dzieciom, ogłaszane są konkursy  czytelnicze i plastyczne, a w czasie ferii szkolnych odbywają się dla dzieci zajęcia w ich wolnym czasie. Biblioteka Publiczna w Trześni bierze także udział w ogólnopolskich akcjach: Tygodniu Bibliotek i Nocy Bibliotek (maj), Tygodniu Czytania Dzieciom w ramach kampanii społecznej ph. „Cała Polska Czyta Dzieciom” (czerwiec) oraz w Narodowym Czytaniu (wrzesień) pod patronatem Prezydenta RP.