100 – lecie odzyskania niepodległości

11 LISTOPADA 1918 ROKU spełnił się najpiękniejszy sen pokoleń Polaków. Po 123 latach niewoli odrodziła się wolna Rzeczypospolita.  Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelanej w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

 10 listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu. W tym roku w całej Polsce świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości i  czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne, niepodległe państwo.

Biblioteka w Woli Mieleckiej przygotowała z racji jubileuszu okolicznościowe materiały, gazetkę „Ojcowie Niepodległej Rzeczypospolitej”, a także zakupiła cykl książek  Stanisława Krzemińskiego „Drogi do Wolności”.

Drogi do wolności to historia rodziny Biernackich, w którą wplątały się wątki istotne dla przeszłości naszego kraju. Akcja zaczyna się krótko przed wybuchem I wojny światowej i opisuje losy bohaterów praktycznie przez cały czas jej trwania. Historia odzyskiwania przez Polskę niepodległości przenika się z opowieścią o wzlotach i upadkach, sukcesach i rozczarowaniach, radościach i dramatach kilku pokoleń kobiet.

Autorem jest Stanisław Krzemiński – siedemdziesięcioletni debiutant, producent telewizyjny, współautor seriali Plebania i Londyńczycy.