228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Woli Mieleckiej

228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.
Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

Konstytucja 3 Maja to symbol dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji, datę 3 maja uznano za święto narodowe. Niestety, na długi czas zostało ono zawieszone z powodu niewoli kraju. Ale pamięć o Konstytucji była kultywowana w czasie zaborów jako symbol dążenia do niepodległości oraz sprawiedliwego ustroju społecznego. Święto przywrócono w 1918 roku, kiedy odzyskaliśmy niepodległość. Po II wojnie światowej znów nie można było publicznie świętować rocznicy konstytucji (zostało to zabronione w 1946 roku przez władze komunistyczne). Ale od 1990 roku z powrotem jest oficjalnie naszym świętem narodowym.

Dzień 3 maja jest dniem wolnym od pracy i szkoły. Główne obchody trzeciomajowego święta odbywają się na placu Piłsudskiego w Warszawie, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Mają wtedy miejsce: defilada wojskowa, salwy armatnie, uroczysta odprawa warty, składanie wieńców.