Historia

Biblioteka Publiczna w Woli Mieleckiej rozpoczęła działalność w listopadzie 1977 roku. Mieściła się w oddanym  do użytku rok wcześniej Domu Strażaka i stanowiła filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Podleszanach. Była owocem starań pani Janiny Mroczek, pełniącej wówczas funkcję kierownika Gminnych Bibliotek Publicznych. Filię prowadziła pani Maria Błażkow, obecnie dyrektor SCK w Mielcu. 

W kolejnych latach funkcję bibliotekarza pełniły panie: Stanisława Nowak, Krystyna Sypek, Urszula Trzpis, Danuta Giza, a od roku 2010 bibliotekę prowadzi Justyna Ryczek. 

Od 1991 biblioteka funkcjonuje jako jednostka samorządowa w strukturze Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z s. w Chorzelowie. 

Biblioteka w toku swej długoletniej działalności ewoluuje, dostosowując zakres oraz formy działania do potrzeb lokalnego środowiska, realiów zmieniającego się świata oraz własnych możliwości finansowych. Dziś księgozbiór biblioteki to 6707 woluminów, a liczba czytelników to  300 osób, zarejestrowanych do października 2013. 

Biblioteka to rezerwuar wiedzy i rozrywki, skondensowanych w postaci słowa drukowanego na kartach ksiąg. To ogniwo pomocnicze w procesie kształcenia człowieka. To okno na świat, dzięki stosowanym nowoczesnym narzędziom informatycznym z komputerem i Internetem na czele. Biblioteka to kadra pracowników, którzy na przestrzeni minionych lat, krok po kroku, nieraz w trudnych warunkach i z dużą dozą cierpliwości wykuwali stopniowo kształt dzisiejszej placówki. Biblioteka to stała rzesza naszych czytelników, dla których działamy i dalej będziemy działać. Biblioteka stanowi bardzo ważne ogniwo infrastruktury kulturalnej, oświaty i gospodarki. Wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną. Jako lokalny ośrodek informacji stara się zapewnić społeczeństwu szeroki dostęp do wiedzy i wszelkiego rodzaju informacji lokalnej, prasy, promować książkę i czytelnictwo w społeczności lokalnej. Uniwersalny charakter zbiorów bibliotecznych i jego systematyczne uzupełnianie sprzyja zaspokajaniu potrzeb użytkowników różnych grup wiekowych i wykonywanych zawodów.