Kalendarium imprez Filii Bibliotecznej w Woli Mieleckiej na 2020 rok

KALENDARZ IMPREZ 2020
 FILII BIBLIOTECZNEJ W WOLI MIELECKIEJ

Styczeń
13 - 25 stycznia – FERIE W BIBLIOTECE
31 stycznia - Spotkanie DKK
Luty
14 lutego – WALENTYNKI W BIBLIOTECE
28 lutego - Spotkanie DKK
Marzec
6 marca – DZIEŃ KOBIET W BIBLIOTECE
20 marca – ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI - Spotkanie DKK
Kwiecień
2 kwietnia – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI
12 kwietnia – SPOTKANIE DKK
Maj
3 Maja – ŚWIĘTO UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3- GO MAJA 1791  
8 – 15 maja – TYDZIEŃ BIBLIOTEK
12 maja – SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ JAX
18 maja – 100. ROCZNICA URODZIN ŚWIETEGO JANA PAWŁA II – konkurs plastyczny dla dzieci
29 maja – SPOTKANIE DKK
Czerwiec
1 czerwca – DZIEŃ DZIECKA - konkursy dla najmłodszych czytelników
1 – 8 czerwca – OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM
26 czerwca – SPOTKANIE DKK
Lipiec
1 lipca – CHWILA Z KSIĄŻKĄ W OBIEKTYWIE – wakacyjny konkurs fotograficzny
10 lipca – SPOTKANIE DKK
Sierpień
15 sierpnia – 100. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ
Wrzesień
5 września – NARODOWE CZYTANIE „BALLADYNY” JULIUSZA SŁOWACKIEGO” – ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 25 września – SPOTKANIE DKK
Październik
14 października – URODZINY KUBUSIA  PUCHATKA – konkurs plastyczny
23 października – SPOTKANIE DKK
Listopad
11 LISTOPADA – ŚWIĘTO ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
30 listopada – ANDRZEJKOWE SPOTKANIE DKK
Grudzień
6 grudnia – MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE
14 grudnia – ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE DKK

 
TEMATYCZNE EKSPOZYCJE KSIĄŻEK I GAZETEK ROCZNIC LITERATÓW 2020

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020:

    · Rokiem Leopolda Tyrmanda (1920-1985), w 100. rocznicę urodzin i 35. rocznicę śmierci
    · Rokiem Romana Ingardena (1893-1970), w 50. rocznicę śmierci

· Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620), w 400. rocznicę śmierci

    · Rokiem Świętego Jana Pawła II (1920-2005), w 100. rocznicę urodzin
    · Rokiem Bitwy Warszawskiej (1920), w 100. rocznicę bitwy

STYCZEŃ

23.01 – 115. rocznica urodzin KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO (1905-1953), poety, prozaika, członka grupy literackiej Kwadryga, autora m.in. tomu wierszy „Zaczarowana dorożka”, groteskowych miniatur satyrycznych -Teatrzyk „Zielona Gęś”.

LUTY

03.02 - 285. rocznica urodzin IGNACEGO KRASICKIEGO (1735-1801), poety, powieściopisarza, publicysty, biskupa warmińskiego, jednego z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia, mistrza satyry i bajki, autora pierwszej polskiej powieści nowożytnej „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”.

MARZEC

07.03 - 35. rocznica śmierci ARKADEGO FIEDLERA (1894-1985), prozaika, reportażysty, przyrodnika i podróżnika, autora zbeletryzowanych reportaży z wypraw do egzotycznych krajów m.in. „Kanady pachnącej żywicą”, opowieści o udziale polskich lotników w bitwie o Anglię „Dywizjon 303”, powieści marynistycznej „Dziękuję ci, kapitanie”.

KWIECIEŃ

20.04 – 110. rocznica urodzin JANA DOBRACZYŃSKIEGO (1910-1994), powieściopisarza i publicysty, eseisty, działacza politycznego i katolickiego, z wykształcenia ekonomisty, autora powieści m. in. „Listy Nikodema”, „Najeźdźcy”, „Cień Ojca”.

MAJ

16.05 - 100. rocznica urodzin i 35. rocznica śmierci LEOPOLDA TYRMANDA (1920-1985), prozaika dziennikarza i publicysty, miłośnika i popularyzatora jazzu, autora m. in. „Dziennika 1954’, powieści „Zły”.

18.05 – 100. rocznica urodzin, 15. rocznica śmierci Świętego JANA PAWŁA II [KAROLA WOJTYŁY] (1920- 2005), duszpasterza, filozofa, nauczyciela akademickiego, dramaturga, poety, poligloty, arcybiskupa, metropolity krakowskiego, kardynała. W 1978 r. wybrany na papieża przyjął imię Jan Paweł II, świętego Kościoła katolickiego.

18.05 - 110. rocznica śmierci ELIZY ORZESZKOWEJ (1841-1910), powieściopisarki, nowelistki i publicystki, propagatorki pracy organicznej, autorki m. in. powieści „Nad Niemnem”, „Meir Ezofowicz”, „Niziny’, „Dziurdziowie”, zbiorów opowiadań i nowel „Gloria victis”.

CZERWIEC

01.06 - 105. rocznica urodzin JANA TWARDOWSKIEGO (1915-2006), księdza rzymskokatolickiego, prałata honorowego Jego Świątobliwości, poety, przedstawiciela współczesnej liryki religijnej, autora znanego zdania z wiersza dedykowanego Annie Kamieńskiej „Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą”.

14.06 - 50. rocznica śmierci ROMANA INGARDENA (1893-1970), filozofa, estetyka, profesora Uniwersytetu Lwowskiego, toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Jagiellońskiego, autora dzieł m.in. „U podstaw teorii poznania”, „Książeczka o człowieku”, „Szkice z filozofii literatury”.

LIPIEC

03.07 - 5. rocznica śmierci KRYSTYNY SIESICKIEJ, dziennikarki, autorki książek dla młodzieży podejmującej w swoich powieściach problemy wieku dojrzewania w kontekście najbliższego otoczenia – rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej, m.in.: „Zapałka na zakręcie”, „Jezioro osobliwości”, „Ludzie jak wiatr”, „Dziewczyna Mistrza Gry” (wpisanej w 1997 r. na Listę Honorową im. H.Ch. Andersena).

09.07 – 75. rocznica śmieci MARII PAWLIKOWSKIEJ–JASNORZEWSKIEJ (1891-1945), poetki i dramatopisarki dwudziestolecia międzywojennego, autorki zbiorów wierszy m. in.: „Różowa magia”, „Pocałunki”, „Niebieskie migdały”, „Róża i lasy płonące”.

SIERPIEŃ

13-25.08 – 100. rocznica BITWY WARSZAWSKIEJ, zwyczajowo nazywanej Cudem nad Wisłą, bitwy stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, która zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią, jedna z przełomowych bitew w historii świata.

15.08 - 120. rocznica urodzin JANA BRZECHWY (1900-1966), właśc. Jana Lesmana, poety, satyryka, publicysty, tłumacza, autora znakomitych wierszy dla dzieci, utrzymanych w stylu satyryczno-żartobliwym oraz poetyckich opowieści baśniowych i fantastycznych.

WRZESIEŃ

29.09 - 65. rocznica śmierci LUCYNY KRZEMIENIECKIEJ (1907-1955), autorki książek dla dzieci i młodzieży

PAŹDZIERNIK

07.10 - 400. rocznica śmierci STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO (1547-1620), hetmana, polskiego magnata, sekretarza królewskiego, kasztelana lwowskiego, wojewodę kijowskiego, kanclerza wielkiego koronnego, zwycięzcę w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom, pisarza i pamiętnikarza.

08.10 - 110. rocznica śmierci MARII KONOPNICKIEJ (1842- 1910), poetki, nowelistki i publicystki okresu realizmu, działaczki na rzecz kobiet, filantropki, organizatorki akcji pomocy więźniom politycznym i ich rodzinom, autorki zaangażowanych społecznie artykułów publicystycznych oraz nowel m. in. „Mendel gdański’, słów „Roty”.

LISTOPAD

20.11 – 95. rocznica śmierci STEFANA ŻEROMSKIEGO (1864-1925), pisarza, dramaturga, publicysty, autora m. in. powieści „Ludzie bezdomni”, „Przedwiośnie”, opowiadań „Siłaczka”, „Zmierzch”, dramatów „Uciekła mi przepióreczka”.

GRUDZIEŃ

05.12 – 95. rocznica śmierci WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA (1867-1925), pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla w 1924 r. za epos narodowy „Chłopi”.