Historia

Biblioteka Publiczna w Złotnikach powstała na początku lat 60-tych XX w. (dokładna data nie jest znana). Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej widnieje  z datą 25.05.1961r. – jest to prawdopodobnie początek działalności dzisiejszej Biblioteki Publicznej w Złotnikach.  Pierwszą lokalizacją biblioteki był Dom Strażacki, następnie domy prywatne. W  2001  roku biblioteka została przeniesiona do lokalu Szkoły Podstawowej w Złotnikach- gdzie jest do dnia dzisiejszego (obecnie jest to Społeczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach). W bibliotece w ciągu minionych lat pracowali m.in.: Stefan Wojda, Marta Wojtaszek, Irena Machała, Bogusława Mojek, Michalina Pszeniczna, a od roku  1987 do chwili obecnej Zofia Załucka. Biblioteka rozwijała się i polepszała warunki. W 2013 roku został przekazany księgozbiór Biblioteki Szkolnej do Biblioteki Publicznej w Złotnikach.