Kalendarium imprez Filii Bibliotecznej w Chorzelowie na 2019 rok

KALENDARIUM IMPREZ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
 W CHORZELOWIE
NA 2019 ROK

Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem:
•    Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego- 20 maja 2019 r. minie 100 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Jak przypomniano w uchwale: „Losy i twórczość Gustawa Herlinga Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień
i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.
•    Rokiem Anny Walentynowicz -15 sierpnia 2019 r. przypada 90. rocznica urodzin tej wybitnej działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
•    Rokiem Stanisława Moniuszki – w  2019 roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego
w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej.
•    Rokiem Unii Lubelskiej - w 1569 r. w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Unia polsko-litewska zawarta w Lublinie to akt, który „złotymi literami zapisał się w historii i kulturze narodów Rzeczypospolitej
•    Rokiem Powstania Śląskiego w 100 rocznicę wybuchu powstania. Sejm wyraził tym samym „wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu
na kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego”.

Styczeń
•    135 rocznica urodzin Kornela Makuszyńskiego- wystawka książek, gazetka
•    100 rocznica urodzin Stanisławy Fleszarowej- Muskat- wystawka książek,
•    150 rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego- wystawka książek o dramatopisarzu
•    110 rocznica urodzin Hanny Zdzitowieckiej- wystawka książek,

Luty
•    „Zimowe bajanie”- ferie w bibliotece
•    110 rocznica urodzin Anny Świrszczyńskiej– wystawka książek dla dzieci
•    Dzień Bezpiecznego Internetu (8.02) – spotkanie dla dzieci,  
•    110 rocznica urodzin Anny Milskiej – wystawka książek
•    125 rocznica urodzin Jarosława Iwaszkiewicza– wystawka książek
•    95 rocznica urodzin Marii Ziółkowskiej– wystawka książek,

Marzec
•    Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych- gazetka
•    180 rocznica urodzin Adolfa Dygasińskiego- wystawka książek
•    Międzynarodowy Dzień Kobiet- spotkanie z czytelniczkami
•    Światowy Dzień Poezji (21.03) – czytanie wierszy polskich poetów
•    Międzynarodowy Dzień Teatru- gazetka

Kwiecień
•     Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (2.04)-  spotkanie dla przedszkolaków, wystawka książeczek dla dzieci
•    Światowy Dzień Zdrowia (7.04) – wystawka książek
•    120 rocznica urodzin Ewy Szelburg- Zarembiny- wystawka książek, konkurs rysunkowy
•    Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia (13.04) – wystawka książek, gazetka
•    85 rocznica urodzin Haliny Snopkiewicz- wystawka książek
•    Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23.04) – wystawka książek
•    10 rocznica śmierci Jadwigi Żylińskiej- wystawka książek

Maj
•    228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja- wystawka książek, gazetka
•    200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki - gazetka
•    Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8.05)- spotkanie dla bibliotekarzy
•    XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (8 – 15 maja) – majowe spotkania dla dzieci
i dorosłych, wycieczki do biblioteki
•    40 rocznica śmierci Eugeniusza Paukszty- wystawka książek
•     „Ach, te mamy” – spotkanie z przedszkolakami, czytanie wierszyków o mamie,  
•    20 rocznica śmierci Danuty Wawiłow- wystawka książek dla dzieci

Czerwiec
•    Dzień Dziecka (1.06) - spotkanie dla najmłodszych czytelników
•    XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (1 – 8 czerwca) w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom w celu uświadomienia społeczeństwu ogromnego znaczenia głośnego codziennego 20- minutowego czytania dziecku dla jego zdrowego i wszechstronnego rozwoju- cykl spotkań dla dzieci i rodziców, wystawki książeczek dla dzieci
•    Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek (tzw. BOOKCROSSING) (18.06) – idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawienie ich publicznych, po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej- pogadanka dla dzieci
•    30 rocznica śmierci Georga Bidwella – wystawka książek

Lipiec
•    Wakacje w bibliotece – cykl imprez dla dzieci
•    50 rocznica śmierci Romana Pisarskiego– wystawka książek
•    85 rocznica urodzin Janusza Christa – wystawka komiksów dla dzieci
•    75 rocznica śmierci Kornela Antoine De Saint- Exuperego- gazetka

Sierpień
•      Wakacje w bibliotece – cykl imprez dla dzieci
•      Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego– wystawka książek
•      50 rocznica urodzin Natalii Usenko– wystawka książek dla dzieci

Wrzesień
•    80 rocznica wybuchu II wojny światowej – wystawka książek, gazetka
•    Narodowe Czytanie – ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta RP
•    210 rocznica urodzin Juliusza Słowackiego– wystawka książek, gazetka
•    125 rocznica urodzin Juliusza Tuwima- wystawka książek, spotkanie dla dzieci
•    Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (29.09) – czytanie bajeczek dla najmłodszych czytelników biblioteki, wystawka książek dla dzieci

Październik
•    V edycja ogólnopolskiej  akcji Noc Bibliotek  (5.10)- wieczorno- nocne spotkanie dla czytelników promujące czytelnictwo i bibliotekę jako miejsce, w którym warto bywać.
•    130 rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej– wystawka książek, gazetka
•    155 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego- wystawka książek
•    „Przygody z Kubusiem”– spotkania z przedszkolakami z okazji urodzin Kubusia Puchatka
•     „Jesienne bajeczki” – wystawka książeczek, czytanie wierszyków o jesieni
•    90 rocznica urodzin Wandy chotomskiej– wystawka książek

Listopad
•    Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek (5.11) – spotkanie z przedszkolakami, wystawka książek dla dzieci
•    Narodowe Święto Niepodległości (11. 11) – wystawka książek, gazetka
•    145  rocznica urodzin Lucy Maud Montgomery  – wystawka książek
•     „Mój ukochany Miś” – spotkanie dla dzieci z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia (25. 11)
•    Andrzejki- spotkanie dla dzieci

Grudzień
•    „Mikołajki ” –spotkanie dla dzieci, konkurs rysunkowy
25 rocznica śmierci Tadeusza Śliwiaka – wystawka książek
•    25 rocznica śmierci Jadwigi Korczakowskiej – wystawka książek
  95 rocznica urodzin Mieczysławy Buczkówny- wystawka książek
•     „Dawne tradycje bożonarodzeniowe” – wystawka książek, czytanie bajeczek o świętach
i tradycjach świątecznych