Koła plastyczne

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie prowadzi działalność w zakresie zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży. Tego rodzaju koła zainteresowań prowadzone są w Chorzelowie oraz w filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej.

Zajęcia plastyczne dla dzieci  - Ośrodek Kultury w Chorzelowie                                                                          prowadzący: Anna Surowiec

Zajęcia plastyczne dla dzieci  - filia w Woli Mieleckiej
prowadzący: Anna Surowiec

 

Zajęcia plastyczne dla młodzieży - filia w Woli Mieleckiej
prowadzący: Anna Surowiec

 

Ponadto z Ośrodkiem Kultury w Chorzelowie współdziałają artyści amatorzy uprawiający różne dyscypliny sztuki i rękodzielnictwa. Wśród nich są malarze, rzeźbiarze, artyści parający się hafciarstwem, koronkarstwem i szeroko pojętym dekoratorstwem. Organizowane są z ich udziałem plenery artystyczne oraz wystawy nie tylko gminne lecz także na szczeblu wojewódzkim i regionalnym.

opiekę ze strony Ośrodka Kultury sprawuje  : Anna Surowiec