Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”

Jest grupą folklorystyczną  działającą przy Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie. W zespole zrzeszeni są młodzi ludzie , których pasją jest folklor. Wszystkich łączy zamiłowanie do tańca i muzyki oraz kilkuletnie przyjaźnie. Zespół w swych działaniach tanecznych, wokalnych, obrzędowych ,okolicznościowych z pasją i zaangażowaniem podejmuje nowe wyzwania  pragnąc integrować środowisko i zachować naszą kulturę. Siłą folkloru jest jego prostota i szczerość, a te cechy noszą w sobie członkowie ZPiT „Chorzelowiacy”.

Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” powstał w 1993 roku. Założycielką zespołu jest Bożena Telega, która po dziś dzień jest choreografem i kierownikiem artystycznym zespołu. Kierownikiem muzycznym jest Michał Witek.   

Zespół Pieśni i  Tańca „Chorzelowiacy” dysponuje pięknymi strojami ludowymi: rzeszowskimi, krośnieńskimi, lasowiackimi , śląskimi, krakowskimi, łowickimi, warszawskimi oraz strojami  z okresu księstwa warszawskiego  i strojami szlacheckimi o autentycznych wzorach, których barwy, bogactwo i różnorodność budzi podziw widzów.

stroje rzeszowskie

stroje rzeszowskie

stroje krośnieńskie

stroje krakowskie

stroje śląskie i krakowskie

stroje krakowskie

 stroje z okresu Księstwa Warszawskiego

stroje szlacheckie

W swoim repertuarze zespół posiada Polskie tańce narodowe (polonez, krakowiak, mazur, kujawiak, oberek) oraz tańce śląskie i lubelskie. Najważniejsze jednak miejsce
 w programie zespołu zajmują tańce, pieśni i obrzędy Podkarpacia.

kujawiak z oberkiem

tańce warszawskie

tańce lubelskie

tańce krośnieńskie

tańce przeworskie

Od początku swojej działalności „Chorzelowiacy” cieszyli się popularnością i uznaniem. Roztańczona i rozśpiewana grupa występowała  w wielu miejscowościach w kraju i za granicą , zdobywając uznanie publiczności i jurorów. Dowodem tego są liczne nagrody
 i wyróżnienia.

- wyróżnienie, III i II nagroda  na  Ogólnopolskim  Festiwalu „Dziecko w  folklorze”
w Baranowie   Sandomierskim(2011,2012,2013)

- I i II miejsce Na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego „Garniec”
w Łańcucie ( 2011,2012)

- I i II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Form Tanecznych „Pierwsze  kroki” w Głogowie Małopolskim ( 2011,2012)

- II i I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego „ Gacok” w Gaci
   ( 2011,2012)

- wyróżnienia dla dwóch par indywidualnych na w.w. przeglądzie „Gacok” ( 2011)

- I i II miejsce  na Międzywojewódzkim Przeglądzie  Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „ Taneczny   krąg” w Przemyślu (2012,2013)

- III i II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Zloty gryf’ w Dębicy” (2012,2013)

- wyróżnienia na Ogólnopolskim Przeglądzie Tanecznym "Pasikonik" w Mielcu ( 2011)

- pięciokrotnie I miejsce na Podkarpackim Jarmarku Ludowym „ Roztańczony Chorzelów”

W 2011 roku soliści zespołu wraz z kapelą "Chorzelowiacy" nagrali płytę" Rozśpiewany Chorzelów"

Oferta

ZPiT „Chorzelowiacy” prezentuje bogaty program autorski opracowany artystycznie.
 Zespół oferuje różnego rodzaju formy prezentacji: koncerty pełnospektaklowe, koncerty
 w dowolnym wymiarze czasowym, koncerty grupy wokalnej, oprawy artystyczne imprez, jubileuszy itp. okolicznościowe widowiska słowno-muzyczne, widowiska jasełkowe
 i obrzędowe

Zespół działa w trzech grupach tanecznych:

-  młodsza grupa to uczniowie  szkól podstawowych  klas 0- V
   zajęcia odbywają się w poniedziałki - 17.00 - 18.30 oraz     środy  - 17.00 - 18.00

- starsza to gimnazjaliści, licealiści i studenci
   zajęcia odbywają się w środy - 18.00 - 19.30 oraz   piątki - 17.00 - 20.00

- seniorzy, osoby które chcą rozwijać swoje pasje taneczne
   zajęcia odbywają sie w co dwa tygodnie w piątki w godz. 20.00 - 21.00

Grupy prowadzone są przez Bożenę Telega.