OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA

OGŁOSZENIE DYREKTORA SAMORZĄDWOEGO OŚRDKA KULTURY
I SPORTU GMINY MIELEC O KONKURSIE NA STANOWISKO
MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA

Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe w tym licencjat,
znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Bibliotek Publicznych.

Wymagania dodatkowe:
Ukończone / w trakcie studia podyplomowe lub kurs bibliotekoznawstwa.
Ukończone studia na kierunku Filologia Polska.
Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Wymagania pożądane:
Kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,
Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności.
Ewidencjonowanie i opracowanie materiałów bibliotecznych w programie katalogowym SOWA.
Udostępnianie czytelnikom materiałów bibliotecznych (wypożyczanie na zewnątrz,   udostępnianie na miejscu ), pomoc w doborze książki.
Prowadzenie statystyki bibliotecznej.
Organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem.
Organizowanie i prowadzenie zajęć i wydarzeń kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa.
Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w współpraca z innymi instytucjami edukacyjnymi (szkoły, przedszkola).
Przygotowanie wystaw nt. nowości czytelniczych, świąt narodowych, rocznic.
Oprawa i konserwacja zbiorów.

Miejsce pracy:
Filia Samorządowego Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej, Wola Mielecka 402, 39-300 Mielec.

Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze ½ etatu.

Wymagane dokumenty:
Curriculum vitae opatrzone oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 9 grudnia 2022 roku
osobiście w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów;
mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dyrektor SOKiS
/-/ Damian Małek