Informacja o wynikach konkursu

Załącznik Nr 2       
do Regulaminu konkursu na
stanowisko Dyrektora
Samorządowego Ośrodka
Kultury i Sportu Gminy Mielec
z siedzibą w Chorzelowie


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Nazwa stanowiska:

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie


Informuję, że w wyniku zakończenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie został/a wybrany/a Pan/i  Damian Małek zamieszkały/a w Chorzelowie.

Uzasadnienie decyzji:    W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie wymagania i osiągnęła  pozytywny wynik z  rozmowy kwalifikacyjnej.


Mielec,17.09.2018 r.

            Wójt

/-/  Józef Piątek