Organizacja imprez

Organizacja imprez kulturalnych realizowana jest z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych Środowiska, w oparciu o istniejącą bazę i bazę instruktorską pozyskując do współpracy naturalnych sojuszników jakimi są instytucje i organizacje społeczne.
Poprzez organizacje wielu imprez Ośrodek Kultury stara się kultywować tradycje ojców, upowszechniać wszystkie dziedziny kultury, uzyskiwać dorobek artystyczny i promować talenty.

W każdej dziedzinie, w której kadra instruktorska prowadzi zajęcia merytoryczne opieramy się na współpracy ze Szkołami Podstawowymi i Gimnazjami Gminy Mielec oraz na współpracy z organizacjami społecznymi.

W dziedzinie plastyki współpracując ze szkołami organizowane są konkursy plastyczne czego efektem są wystawy pokonkursowe w sali wystawowej Ośrodka Kultury. Tematem wystaw jest głównie nawiązywanie do tradycji świat religijnych i państwowych oraz nawiązywanie do obrzędów zwyczajowych.

Ośrodek Kultury promuje również twórców dorosłych organizując wystawy twórczości amatorskiej i możliwość udziału twórców w wystawach wojewódzkich.

W dziedzinie muzyki zorganizowane są m.in. Konkurs Kolęd i Pastorałek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla dzieci Młodszych "Estrada Skrzatów", a dla młodzieży Konkurs „śpiewać każdy może". Obrzędowość i tradycję zwyczajową popularyzujemy poprzez działalność kapeli ludowej „Chorzelowiacy".

W dziedzinie teatru i poezji, która to dziedzina od wielu lat przynosi nagrody i wyróżnienia, działa Zespół dziecięcy „Kurtyna", oraz wiele grup teatralnych ze szkół podstawowych, które prezentują się nie tylko w lokalnym Środowisku, ale reprezentują również Gminę Mielec w Konkursach i Przeglądach powiatowych i wojewódzkich. Wielką popularnością od ponad dziesięciu lat cieszy się Konkurs „Poeci i pisarze dzieciom", w którym dzieci z całej Gminy Mielec mogą zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie i aktorskie. Organizowane przez Ośrodek Kultury Konkursy recytatorskie, również cieszą się popularnością czego dowodem jest liczna rzesza uczestników. Są to Konkursy Poezji Religijnej, Patriotycznej i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

W dziedzinie tańca działa najwięcej zespołów i kół zainteresowań. Poprzez taniec staramy się podtrzymywać tradycje naszych ojców, Przykładem takim jest ZPiT „Chorzelowiacy", który w tym roku obchodzi 13-lecie swojej działalności, Zespół Tańca Ludowego „Stokrotka" ze Złotnik, który działa już 6 lat oraz dziecięcy zespół "Wesołe nutki", który działa 4 lata. Zespoły folklorystyczne to nie tylko taniec i barwne stroje, ale również przyśpiewki regionalne, tańce narodowe oraz sceny obrzędowe. 

Klub Tańca Towarzyskiego „Takt", który działa w Chorzelowie, to skarbnica tańców standardowych i latynoamerykańskich, a zespoły estradowe działające na terenie gminy zaspokajają potrzebę integracji i współdziałania w grupie. Przy zespołach zawiązują się grupy rodziców, którzy bardzo chętnie pomagają zarówno w pracy zespołów jak i doborze strojów dla swoich dzieci.

W dziedzinie sportu ,rekreacji i organizacji czasu wolnego zorganizowano szereg imprez przy współpracy organizacji społecznych działających w poszczególnych miejscowościach Gminy Mielec: były to Ludowe Zespoły Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. Wymienić należy:

 • Wakacje z kulturą
 • Halowe igrzyska sportowo-rekreacyjne
 • Dzień Kobiet
 • Festyny rocznicowe i okazjonalne
 • Festyny Wakacyjne
 • Akcje lato
 • Puchar Wójta
 • Zawody strażackie
 • Turnieje piłkarskie
 • Festyn Dożynkowy
 • Andrzejki i Mikołajki dla dzieci i młodzieży
 • Spotkania opłatkowe - noworoczne
Imprezy patriotyczne organizowane są z okazji 3-go Maja i Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada.