Ronda z Historycznymi Patronami

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec, Klub Historyczny „Prawda i Pamięć”, Zmotoryzowana GRH im. gen. Maczka zapraszają do udziału w uroczystości nadania imion Generała Stanisława Maczka i Generała Stanisława Sosabowskiego w miejscowości Chorzelów w niedzielę 20 czerwca br.
Uroczystość o godzinie 12:30 rozpocznie przejazd zabytkowych pojazdów militarnych. Kolumna poruszać się będzie na trasie od Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie, dwoma rondami przy łączniku na przeprawę mostową, ul. Sienkiewicza, ul. Staszica, ul. Kilińskiego, ul. Rynek, ul. Mickiewicza, ul. Jadernych, ul. Krasickiego, al. Niepodległości, ul. Biernackiego, ul. Baczyńskiego, ul. Sportową, ul. Padykuły, ul. Sienkiewicza, drogą powiatową do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie.
Od 13:30 na Miejscu Poległych w Obronie ojczyzny zaplanowano piknik militarny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Józef Piątek Wójt Gminy Mielec.

Program:
- przejazd kolumny zabytkowych pojazdów militarnych oraz odsłonięcie tablic pamiątkowych,
- część artystyczna w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzędzianowicach,
- przemówienia okolicznościowe,
- rys historyczny gen. Stanisława Maczka,
- rys historyczny gen. Stanisława Sosabowskiego,
- złożenie wiązanek i zapalenie zniczy

Atrakcje towarzyszące:
- rozbicie dioramy oraz otwarcie Trzeciego Podkarpackiego Batalionu Obrony Terytorialnej,
- rozbicie dioramy Trzeciego Pułku Strzelców Podhalańskich z Dąbrowy Tarnowskiej,
- prezentacja uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania wojskowego,
- prezentacja Stowarzyszenia Kawalerii Konnej w Dobryninie im. 5 Pułku Strzelców Konnych,
- pokazy zabytkowych pojazdów i motocykli wojskowych,
- poczęstunek wojskowy.