Najlepsi z najlepszych

Józef Piątek Wójt Gminy Mielec przyznał nagrody „Wyjątkowy Uczeń 2020/2021”. Uroczysta gala na którą przybyli najzdolniejsi uczniowie wraz z rodzicami oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół odbyła się w środę (23.06) w chorzelowskim Ośrodku Kultury.

Z roku na rok przybywa uczniów, którzy swoją wiedzą wybijają się wysoko ponad przeciętną. Osiągają Oni imponujące wyniki w nauce oraz zajmują wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim. – Corocznie naszym spotkaniom z okazji „Gali Wyjątkowy Uczeń Gminy Mielec” towarzyszą duże emocje. To wyjątkowy dzień, podczas którego możemy spotkać się z osobami, które przez cały rok bardzo ciężko pracowały. Wspierani przez rodziców i nauczycieli poświęcali swój czas nauce. Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję, że przyczyniacie się do podnoszenia poziomu edukacji. Jesteście wspaniali i stanowicie elitę, wśród której, wszyscy bardzo dobrze się czują – zwrócił się do wyróżnionych Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

O oprawę artystyczną gali zadbali uczniowie Zespołu Szkół w Podleszanach, przygotowani przez nauczycieli Renatę Wójcik, Marcina Michalika oraz Waldemara Ozgę. W humorystycznej inscenizacji aktorzy dokonali „sądu nad uczniem” oraz ze śpiewem na ustach przywitali zbliżające się wakacje. Po części artystycznej przyszła pora na wręczenie nagród i dyplomów dla uczniów oraz rodziców. Ponadto specjalne listy gratulacyjne otrzymali nauczyciele, którym w kończącym się roku szkolnym udało się wychować laureata lub finalistę konkursów kuratoryjnych. Są to Renata Flis z Zespołu Szkół w Chorzelowie oraz pedagodzy Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej Sabina Stachura, Renata Pogoda, Renata Godek, Bogusława Skowron.

W tym roku komisja w skład której weszli Bożena Mazur, Sekretarz Gminy Mielec, Barbara Szwakop, Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych oraz Larysa Wieczerzak, Referent Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, na podstawie złożonych wniosków przyznała nagrody dla najlepszych uczniów osiągających bardzo wysokie wyniki w nauce oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych ogłoszonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali finaliści i laureaci konkursów ogłaszanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

- Filip Paterak - uczeń Zespołu Szkół w Chorzelowie, Finalista Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Historii.

- Matylda Kremer – uczennica Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, Finalistka Przedmiotowego Konkursu z Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych.

- Maksym Kremer – uczeń Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, Laureat Konkursu z Języka Niemieckiego oraz Finalista Przedmiotowego Konkursu z Języka Angielskiego dla szkół podstawowych.

- Kamil Kręcigłowa - Finalista Przedmiotowego Konkursu z Matematyki dla szkół podstawowych.

- Sebastian Rec - Laureat Przedmiotowego Konkursu z Matematyki dla szkół podstawowych.

 

Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali uczniowie szkół podstawowych osiągający bardzo wysokie wyniki w nauce.

- Kinga Budak - uczennica Zespołu Szkół w Chorzelowie.

- Emilia Małek - uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrząstowie.

- Katarzyna Szostek - uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książnicach.

- Paweł Koceniak - uczeń Zespołu Szkół w Podleszanach.

- Anna Krakowska - uczennica Szkoły Podstawowej w Rydzowie.

- Monika Sierak - uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzędzianowicach.

- Katarzyna Tymuła - uczennica Zespołu Szkół w Trześni.

- Weronika Klimczak - uczennica Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej.

- Maria Wilk - uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej w Złotnikach.

 

Tytuł „Najlepsza Szkoła Gminy Mielec 2020/2021” za stwarzanie doskonałych warunków umożliwiających uczniom zdobycie i pogłębianie wiedzy oraz za przygotowanie największej liczby laureatów i finalistów konkursów ogłaszanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie trafił do:

Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej.