Najpiękniejsze Wieńce Nagrodzone

W niedzielę (22.08) w Chorzelowie odbył się Przegląd Wieńca Dożynkowego Gminy Mielec. Na wydarzeniu zaprezentowało się 11 sołectw, które postanowiły kultywować kulturę ludową i związane ze świętem plonów tradycje.

Dożynki to największe w roku święto gospodarskie rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu oraz głębokiego przywiązania do narodowej tradycji. To radość z pomyślnie zakończonych żniw i wdzięczność Opatrzności za zebrane zbiory. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. Jednak tak dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb. Tegoroczne święto plonów w związku z panującym stanem epidemii przybrało nieco skromniejszy wymiar i miało charakter Przeglądu Wieńca Dożynkowego Gminy Mielec. – Chciałem w imieniu nas wszystkich podziękować za ten symboliczny chleb, który jest owocem pracy rąk ludzkich. To w nim jest skumulowane wszystko to, co powstaje w naszej Gminie. Niestety jednak, tak jak ten chleb ma ograniczoną możliwość podziału, tak i budżet Gminy jest określonej wielkości. Bardzo chcielibyśmy zapewnić wszystko, czego od nas oczekujecie, jednak na to potrzeba czasu i środków finansowych. Dziś chcę podziękować wszystkim rolnikom za trud pracy. Chce podziękować wszystkim hodowcom i osobom związanym z rolnictwem. Jesteśmy teraz doświadczani wieloma chorobami zwierząt. Musimy się jednak cieszyć, że naszego terenu nie dotknęły wielkie kataklizmy i za tą ochronę dziękujmy Bogu i ludziom, że jesteśmy chronieni w tym względzie. – powiedział w trakcie Dożynek Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

Wydarzenie było okazją do wyłonienia najpiękniejszego Wieńca Dożynkowego Gminy Mielec. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Sołectw Gminy Mielec, przewodniczące Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, Fryderyk Kapinos, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec, Bogdan Cygan, Przewodniczący Rady Gminy Mielec oraz Damian Małek, dyrektor SOKiS postanowiła przyznać 7 nagród i 4 wyróżnienia.

I NAGRODA

Wieniec Dożynkowy Sołectwa Chorzelów

II NAGRODA

Wieniec Dożynkowy Stowarzyszenia Nowoczesnych Pań z Książnic

Wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z Szydłowca

Wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Chorzelowskiej

Wieniec Stowarzyszenia „Ludzie z pasją” ze Złotnik

III NAGRODA

Wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z Chrząstowa

Wieniec Koła Gospodyń Wiejskich „Rzędzianowianie” z Rzędzianowic

WYRÓŻNIENIA

Wieniec Stowarzyszenia KGW z Woli Mieleckiej

Wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z Trześni

Wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z Rydzowa

Wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z Goleszowa

O oprawę artystyczną przeglądu zadbał Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” wraz z kapelą. Gościnnie w dwóch odsłonach pojawiła się również Mielecka Kapela Podwórkowa. Organizatorem wydarzenia był Józef Piątek Wójt Gminy Mielec oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu.

Wideo dostępne na naszym kanale https://youtu.be/LAiAVwWOUMg