Muzyka Sakralna w Gminie Mielec

Po raz pierwszy w chorzelowskim Sanktuarium odbył się koncert muzyki sakralnej „Soli deo Per Mariam” nawiązujący swoją tematyką do dwóch wybitnych Polaków – Świętego Jana Pawła II, z okazji XXI Dnia Papieskiego oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego, któremu cytat biblijny „Samemu Bogu przez Maryję” towarzyszył w trakcie posługi kapłańskiej.

- Z największą troskliwością należy zachowywać i otaczać opieką skarbiec muzyki kościelnej. Warto więc postawić sobie pytanie czym właściwie jest muzyka? Skąd pochodzi i do czego zmierza? Papież Benedykt XVI wskazał trzy miejsca, z których wypływa. Pierwszym źródłem muzyki jest doświadczenie miłości, drugim doświadczenie smutku, natomiast trzecim spotkanie z tym, co Boże, od początku w jakiejś mierze definiującym to, co ludzkie – powiedział podczas otwarcia koncertu Damian Małek, dyrektor SOKiS.

Wydarzenie było okazją do zapoznania się z twórczością dwóch wybitnych podkarpackich artystów, tenora Jacka Ścibora oraz organistki Bogumiły Kutachy. Muzycy przygotowali wyjątkowy program podczas którego publiczność mogła wysłuchać ,,Ave Maria” - Giulio Cacciniego, ,,Dzięki Ci, przedwieczny Panie” z opery ,,Flis” Stanisława Moniuszko, ,,Ave Maria” - Ludwiga van Beethovena, Postludium S-dur Gordona Young’a, ,,Modlitwa” - Stanisława Moniuszko, ,,Gwiazdo zaranna” - Ottona Mieczysława Żukowskiego, ,,Modlitwa” - Stanisława Kwiatkowskiego, ,,Schmücke dich, o liebe Seele” BWV 654 - Jana Sebastiana Bacha, ,,Popatriz na mne” - Antonina Dvoraka, ,,Ave Maria” - Camille Saint-Saens’a, „Festive Trumpet Tune” - Davida Germana, ,,Co Ci mam oddać, o Panie” - Stanisława Kwiatkowskiego

,,Ave Maria” - Franciszka Schuberta, ,,Boże miłości” - Ks. Wojciecha Kałamarza, Wariacji ,,Chrystus Wodzem” - Denisa Bedarda.

Organizatorem wydarzania był Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec, a skrót koncertu można zobaczyć na kanale youtube Ośrodka Kultury