Gmina Mielec dla Niepodległej

Wójt Gminy Mielec Józef Piątek, Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Cygan oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zapraszają do udziału w 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Koncerty pieśni patriotycznych, wernisaż wystawy fotograficznej, turniej piłkarski, pokazy grup rekonstrukcyjnych, apel pamięci, salwa honorowa, przekazanie Ognia Niepodległości oraz obchody główne w dniu 11 listopada to najważniejsze atrakcje związane z Narodowym Świętem Niepodległości w Gminie Mielec. W przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarnych wynikających z COViD-19 Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do dokonania zmian lub odwołania zaplanowanych wydarzeń.

Program uroczystości głównych:

11 XI 2021

11:00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny - Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin

w Chorzelowie

12:15 - Formowanie kolumny przed Sanktuarium w kolejności:

- Orkiestra Dęta Dobrynin

- Zmotoryzowana GRH im. gen. Stanisława Maczka

- Stowarzyszenie Kawalerii Konnej w Dobryninie

- poczty sztandarowe, delegacje władz państwowych i samorządowych

- przedstawiciele urzędów, instytucji, stowarzyszeń, szkół

- pozostali uczestnicy uroczystości

Uroczysty przemarsz na Miejsce Pamięci

12:30 - Uroczystości na Miejscu Pamięci Poległych w obronie Ojczyzny:

- Hymn Państwowy, złożenie meldunku, powitanie

- przemówienie okolicznościowe Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka

- apel pamięci, salwa honorowa

- złożenie kwiatów

- występ Orkiestry Dętej Dobrynin

- przemarsz pocztów sztandarowych

Imprezy towarzyszące:

4 XI 2021 godz. 18:00

Wernisaż wystawy „Jestem artystą przez cztery pory roku - Moja Mała Ojczyzna w Obiektywie”. Prace fotograficzne uczniów klas V-VIII Zespołu Szkół w Chorzelowie - Ośrodek Kultury w Chorzelowie.

7 XI 2021 godz. 18:30

Koncert patriotyczny „To właśnie Polska” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” oraz Chorzelowskiej Grupy Teatralnej - Ośrodek Kultury w Chorzelowie.

10 XI 2021 godz. 9:30

Przekazanie Ognia Niepodległości od Jednostki Strzeleckiej 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Mielcu połączone z montażem słowno-muzycznym „Pociąg do niepodległości”.

Spotkanie z Kingą Hałacińską wnuczką płk Andrzeja Hałacińskiego, autora słów Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego „My, Pierwsza Brygada” - Zespół Szkół w Chorzelowie, Miejsce Pamięci Poległych w Chorzelowie.

11 XI 2021 godz. 14:00

Biało-czerwony Turniej Piłkarski oldboyów Gminy Mielec z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod patronatem honorowym Wójta Gminy Mielec, II Memoriał im. Izydora Krępy „Hiszpan” - stadion sportowy w Woli Mieleckiej.

2 XI 2021 r. - 19 XI 2021 r.

Filie Biblioteczne Gminy Mielec - Wystawa książek i materiałów bibliotecznych związanych z Narodowym Świętem Niepodległości.