Majówka w Tańcu, Śpiewie i Muzyce

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie, ZPiT „Chorzelowiacy”, Kapela Ludowa oraz Grupa Wokalna zapraszają na barwny, pełen życia i szybko zamieniających się obrazów scenicznych Koncert Wiosenno-Patriotyczny.


Koncert „Kraju mój... kraju barwny” to dwuczęściowy program artystyczny poświęcony naszej Ojczyźnie. Cześć pierwsza malowana muzyką, śpiewem i strojem ludowym z różnych regionów Polski, ukazuje bogactwo tradycji i dziedzictwa kulturowego. Cześć druga to uczczenie Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja poezją i współczesnymi piosenkami mówiącymi o Polsce i codziennym życiu. Obydwie części łączy miłość i wielkie przywiązanie do Ojczyzny.