„Bądźcie świadkami miłosierdzia” – XVI Dzień Papieski w Chorzelowie

„Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc,
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On Miłosiernym jest!
 Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran, nowe życie tchnąć!
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią!”


W niedzielę 9 października 2016r. w całej Polsce obchodzony był  XVI Dzień Papieski pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Była to kolejna  okazja do pochylenia się nad życiem i nauczaniem tego Wielkiego Świętego z rodu Polaków w roku Miłosierdzia Bożego.
Analizując życie papieża Jana Pawła II, można stwierdzić, że było ono w niezwykły sposób związane z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Stanowiła ona istotny element jego pontyfikatu, będącego odpowiedzią na wołanie współczesnego świata, poprzez swoją wrażliwość na człowieka, na jego biedy i cierpienia.
 Jan Paweł II, niestrudzony pielgrzym i autentyczny sługa Miłosierdzia Bożego, szedł przez świat i głosił, że nic nie jest bardziej potrzebne człowiekowi niż Miłosierdzie Boże — owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Całym swoim życiem i posługą świadczył, że w tym świecie obecna jest miłość potężniejsza od zła. Słowem i czynem uczył, że tajemnicę Bożego Miłosierdzia trzeba przeżywać w kontekście codziennego życia każdego człowieka.
„Miłosierdzie to wielkość człowieka. To ręce, na które ktoś czeka.
To siła napędu dobroci, to wdzięczność, która Cię ozłoci.
Miłosierdzie podwójnie powraca i dobro dobrem nagradza.
Nie boi się wzgardy, obłudy, uśmiechu, lecz widzi człowieka w człowieku.
To nie litość bez fałszywej ironii, to szczere serce wyciągnięte na dłoni.
Więc żyjmy godnie! Bliźniego miłowanie, t o nasze wielkie życiowe wyzwanie”.
Obchody Dnia Papieskiego odbyły się także w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec  w Chorzelowie. Zgromadzoną publiczność , wśród której był m.in. ; Wójt Gminy  Mielec Józef Piątek, proboszcz parafii p.w. Św Wojciecha w Trześni ks. Wojciech Chochół, dyrektorzy Zespołu Szkół w Chorzelowie Mirosława Wydro oraz Aleksandra Drozdowska, powitała dyrektor Ośrodka Kultury  Dorota Kieraś – Jędrychowska  zapraszając jednocześnie na wspomnienia poetycko – muzyczne poświęcone Ojcu Świętemu.   Widzowie mogli posłuchać pięknych tekstów narratorskich, poetyckich oraz wspaniałych piosenek mówiących o Papieżu Polaku oraz o Miłosierdziu Bożym, połączonych z prezentacją multimedialnym , podczas której można było posłuchać słów naszego Świętego Rodaka oraz  zobaczyć wiele wspaniałych zdjęć  Jana Pawła II.  W programie z okazji XVI Dnia Papieskiego – „Bądźcie świadkami miłosierdzia”  wystąpili członkowie Chorzelowskiej Grupy Teatralnej oraz członkowie ZPiT „Chorzelowiacy”. Program  przygotowany przez Bożenę Telega muzycznie opracował Michał Witek.