Najzdolniejsi z Gminy Mielec

Józef Piątek Wójt Gminy Mielec przyznał nagrody „Wyjątkowy Uczeń 2017/2018”. Uroczysta gala na którą przybyli najzdolniejsi uczniowie wraz z rodzicami oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół odbyła się w środę w Filii Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec w Woli Mieleckiej.
Z roku na rok przybywa uczniów, którzy swoją wiedzą wybijają się wysoko ponad przeciętną. Osiągają Oni imponujące wyniki w nauce oraz zajmują wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim. – Wszyscy uczniowie których dzisiaj nagradzamy są wyjątkowi. Znaleźliśmy się na dzisiejszej gali dzięki Nim. Dane jest nam cieszyć się ich szczęściem. Tym szczęściem mogą się cieszyć również rodzice, nauczyciele i oczywiście szkoły. Gratuluję wszystkim osiągnięć i życzę, aby dalsza edukacja prowadziła Was na wyżyny możliwości i marzeń. Przekonany jestem, że jeśli dalej będziecie pracować tak jak dotychczas na pewno osiągniecie wszystko, czego zechcecie. Dziękuje wszystkim za serce jakie wkładacie w pracę z tymi zdolnymi osobami. Rozwijacie Ich pasję, zainteresowania i pokazujecie, że nauka naprawdę może być ciekawa - zwrócił się do zebranych Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec. Słowa uznania do uczniów skierował również Jan Kołodziej, Przewodniczący Rady Gminy Mielec. – Kochana młodzieży dziś obchodzimy Wasze święto i to szczególnie Wam chciałbym pogratulować tych wspaniałych osiągnięć. Chciałbym pogratulować tego, że Wasz trud, solidna praca i wysiłek, znalazły uznanie. Przyjmowana przez Was postawa, zaangażowanie oraz godne zachowanie mogą być wzorem do naśladowania przez innych. Jesteście chlubą całej naszej społeczności i Gminy – powiedział.
O oprawę artystyczną gali zadbali uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzędzianowicach przygotowani przez Grażynę Wojciechowską oraz Annę Szostecką. W inscenizacji pt. „Zagubiony w talentach” widzowie wspólnie z aktorami przenieśli się na salę sądową w której trwała rozprawa pomiędzy nudą i nauką.
Po części artystycznej przyszła pora na wręczenie nagród i dyplomów dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W tym roku komisja w skład której weszli Bożena Mazur, Sekretarz Gminy Mielec, Barbara Szwakop, Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych oraz Damian Małek pełniący obowiązki dyrektora SOKiS, na podstawie złożonych wniosków wytypowała do nagród 3 laureatów i 3 finalistów konkursów przedmiotowych ogłoszonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz  10 wzorowych uczniów osiągający bardzo wysokie wyniki w nauce.
Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali laureaci konkursów ogłaszanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
- Martyna Gaj - laureatka konkursu przedmiotowego z matematyki oraz l laureatka konkursu przedmiotowego z przyrody (Zespół Szkół w Chorzelowie),
- Konrad Ćwięka - laureat konkursu przedmiotowego z matematyki (Zespół Szkół w Podleszanach),
- Maksym Kremer - laureat konkursu przedmiotowego z j. niemieckiego, finalista konkursu przedmiotowego z j. angielskiego (Zespół Szkół w Woli Mieleckiej).
Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali finaliści konkursów ogłaszanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
- Natalia Durej  -  finalistka konkursu przedmiotowego z matematyki (Zespół Szkół w Chorzelowie),
- Daria Wiech - finalistka konkursu przedmiotowego z historii (Zespół Szkół w Podleszanach),
- Jakub Dziekan - finalista konkursu przedmiotowego z matematyki, najlepszy uczeń szkoły (Zespół Szkół w Trześni).  
Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali uczniowie szkół podstawowych osiągający bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie.
- Maria Brzozowska - uczennica Zespołu Szkół w Chorzelowie,  
- Julia Sosińska - uczennica Zespołu Szkół w Chorzelowie,  
- Izabela Miodunka - uczennica Szkoły Podstawowej w Chrząstowie,
- Kinga Kopera - uczennica Szkoły Podstawowej w Książnicach,
- Laura Czernikowska - uczennica Zespołu Szkół w Podleszanach,
- Aleksandra Bigos - uczennica  Szkoły Podstawowej  w Rydzowie,
- Joanna Żelasko - uczennica  Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach,
- Kamil Kręcigłowa - uczeń Zespołu Szkół im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Woli Mieleckiej,
- Dominik Kapinos - uczeń  Zespołu Szkół im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Woli Mieleckiej,
- Kornelia Hyjek - uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej w Złotnikach.

Tytuł „Wyjątkowej Szkoły” przypadł Zespołowi Szkół w Chorzelowie za sukcesy w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz dołączenie do grona „Szkół Przyjaznych Utalentowanym Uczniom” przyznanego przez Wojewodę Podkarpackiego Panią Ewę Leniart.