Patriotyczna uczta w Gminie Mielec

Pieśnią „Kraj mej Matki” członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy„ oraz  Chorzelowskiej Grupy Teatralnej rozpoczęli sobotni Koncert Patriotyczny „Dla Niepodległej”. Wydarzenie przepełnione było świętowaniem i radością z wolnej, suwerennej Ojczyzny. Znane pieśni legionowe i patriotyczne, piękna polska poezja oraz tańce narodowe, połączone w jedno spójne widowisko były rzeczą wartą obejrzenia. Na chorzelowskiej scenie, Polonez Szlachecki, razem z Ułańskim Mazurem  i pełnym skocznych kroków Oberkiem i Krakowiakiem wzruszał publiczność i skłaniał do gromkich braw. Pełne brawury pieśni „Ułani malowane dzieci”, „Piechota”, „Ostatni mazur” czy „Legiony” porywały publiczność, która śpiewała z artystami, korzystając z okolicznościowych śpiewników patriotycznych, przygotowanych przez Ośródek Kultury. Refleksją napawała poezja Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, Wiesławy Szymborskiej i pełne sentymentalizmu pieśni  o „Matczynych rękach”  oraz z filmu Nad Niemnem „Ty pójdziesz górą”.  Jak podkreślali artyści i uczestnicy koncertu, nie ma granic wieku, gdy mówi się o patriotyzmie i jedności narodowej. Wszyscy jesteśmy razem i razem się radujemy, bo „Tu wszędzie jest nasza Ojczyzna”.
Zapraszając licznie zgromadzaną publiczność od udziału w Koncercie dyrektor SOKiS Damian Małek, przywitał gości specjalnych, wśród których znalazł się Wójt Gminy Mielec Józef Piątek, Radni  Gminy Mielec, proboszcz parafii p. w. Wszystkich Świętych w Chorzelowie Andrzej Rams, sołtysi, dyrektorzy szkół, rodziny i przyjaciele artystów.
Po zakończonym koncercie specjalne podziękowania dla występujących złożył Wójt Gminy Mielec, który wręczył na ręce najmłodszej członkini zespołu kosz biało-czerwonych kwiatów. Słowa uznania i wiele wzruszających słów przekazał także ksiądz proboszcz Andrzej Rams. Koncert zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.
W koncercie udział wzięli: grupa reprezentacyjna i grupa dorosła ZPiT „Chorzelowiacy”
oraz Chorzelowska Grupa Teatralna. Akompaniował Michał Witek, a o narodową scenografię zadbała Anna Surowiec. Przegotowaniem scenariusza, choreografią i reżyserią koncertu zajęła się Bożena Telega, kierownik artystyczny obu grup.