Wytańczyli II miejsce

W dniach 22- 23 listopada 2018r.w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbył się XVII Przegląd Zespołów Tanecznych Pasikonik 2018. W przeglądzie rywalizowały zespoły z południowej Polski. W I dniu na scenie prezentowały się zespoły ludowe, które oceniało jury w składzie: Janina WOJTURSKA – choreograf, długoletni kierownik artystyczny ZPiT „Bandoska” i Dziecięcego Zespołu „Uśmiech” działających przy WDK Rzeszów – przewodnicząca jury, Katarzyna BARAN– absolwentka PST w Krakowie, wydział tańca w Bytomiu, tancerka, choreograf, Angelika SOCHACKA – wychowanka i absolwentka szkoły tańca Street Life.
 Wśród nich był  ZPiT” Chorzelowiacy”, który zaprezentował się w II kategorii wiekowej
 14-19 lat ze Suitą tańców krośnieńskich.
Zdaniem komisji artystcyznej w I karegorii wiekowej najlepsi okazali się: I miejsce – ZPiT „ZIEMIA MIELECKA” - SCK Mielec; II miejsce – ZPiT „HANKA” - MGDK Głogów Małopolski; III miejsce – ZPiT „MALI IGLOOPOLANIE - MOK Dębica. W II kategorii wiekowej Jury postanowiło nagrodzić następujące zespoły: I miejsce – ZF „ROZTOCZE” – Tomaszowski Dom Kultury, II miejsce – ZPiT „CHORZELOWIACY” –SOKiS Gmina Mielec, III miejsce - ZTL „BANDANKI” - SSL Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ustrzyki Dolne.
 Gratulujemy wszystkim zespołom uczestniczącym w Przeglądzie.