Koncert Patriotyczny w Gminie Mielec

Koncertem Patriotycznym „Tobie Polsko” artyści działający przy chorzelowskim Ośrodku Kultury postanowili uczcić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” wraz z kapelą oraz Chorzelowska Grupa Teatralna.

Zapraszając zgromadzaną publiczność do aktywnego skorzystania ze specjalnie przygotowanych śpiewników patriotycznych dyrektor SOKiS Damian Małek, przywitał także zaproszonych gości, wśród których był Wójt Gminy Mielec Józef Piątek, Radni Gminy Mielec, proboszcz parafii p. w. Wszystkich Świętych w Chorzelowie Andrzej Rams, sołtysi, dyrektorzy szkół, rodziny i przyjaciele artystów. W ponad godzinnym widowisku, rozpoczętym „Obrazkiem krakowskim” widzowie mogli wsłuchać się w słowa wierszy o Ojczyźnie oraz zaśpiewać wraz z artystami pieśni patriotyczne i legionowe. Polskie Tańce Narodowe, poszerzone w tym roku o musztrę paradną do pieśni „Szara piechota” i „Legiony”, porwał serca widzów, którzy gromkimi brawami dziękowali tancerzom i kapeli za barwne widowisko. Wykonawcami programu była Chorzelowska Grupa Teatralna oraz Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”, któremu towarzyszyła kapela pod kierownictwem Konrada Sosińskiego. Akompaniował również Michał Witek, a scenografię przygotowała Anna Surowiec. Autorką scenariusza i reżyserem widowiska była Bożena Telega, kierownik artystyczny i choreograf ZPiT ”Chorzelowiacy” oraz opiekun Chorzelowskiej Grupy Teatralnej. Nagłośnieniem i oświetleniem wydarzenia zajął się Andrzej Kościelny.