Nowe stroje, nowe możliwości

Dzięki programowi „Etno Polska 2020” przygotowanemu przez Narodowe Centrum Kultury do Ośrodka Kultury w Chorzelowie trafi w tym roku około osiemnastu tysięcy złotych przeznaczonych na zakup i modernizację strojów ludowych.

Łącznie do programu wpłynęło aż 1 264 wniosków. Po dokonaniu oceny merytorycznej komisja wyłoniła 293 beneficjentów, wśród których znalazł się również chorzelowski Ośrodek Kultury. Dzięki otrzymanemu wsparciu jednostka zakupi między innymi ludowe gorsety, koszule, spódnice, spodnie, kapelusze i wianki. – Bardzo się cieszę, że skutecznie udało nam się pozyskać kolejne środki zewnętrzne, dzięki którym nasza garderoba wzbogaci się w elementy strojów z regionu Lubelszczyzny i Przeworska. Ten zakup pozwoli Zespołowi Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”, prowadzonemu przez Panią Bożenę Telegę, rozszerzyć swoje programy artystyczne, a co za tym idzie przekazać staropolskie zwyczaje, muzykę i taniec naszych przodków – informuje Damian Małek, dyrektor SOKiS. – „Chorzelowiacy” to już marka sama w sobie. Zespół uświetnia większość wydarzeń gminnych, a także z licznymi sukcesami startuje w przeglądach folklorystycznych. To wspaniała młodzież i seniorzy, którzy nie z nudów czy chwilowej mody, lecz z serca kultywują tradycję naszych ojców – przekazuje Józef Piątek, Wójt Gminny Mielec.  

W ramach programu „Etno Polska” realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego. Łącznie na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Narodowe Centrum Kultury przeznaczy w tym roku kwotę dziesięciu milionów złotych.