Przygotowanie bibliotek do otwarcia

Szanowni Czytelnicy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, informuje, że zdjęcie zakazu działalności Bibliotek

nie oznacza nakazu ich otwarcia.

Ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania Bibliotek

oraz procedurach związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i czytelników w każdym przypadku

podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z organizatorem i lokalnym inspektorem sanitarnym.  

W związku z powyższym, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz wytycznymi Biblioteki Narodowej,

przygotowujemy dokumentację i dostosowujemy Filie Biblioteczne celem spełnienia

wymagań zapewniających bezpieczeństwo czytelników i bibliotekarzy.


Po uzyskaniu pozytywnej opinii wymaganych organów,

rozpoczniemy ograniczoną działalności Filii Bibliotecznych.

Przepraszamy za utrudnienia