Polska Pamięta – Książnice Pamiętają

Na elewacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książnicach powstaje mural mający upamiętnić porucznika Jana Hajca, mieszkańca miejscowości, kawalera Orderu Virtuti Militari oraz bohaterskiego legionisty, który oddał życie za ojczyznę.

Inicjatorami i pomysłodawcami akcji jest Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne ORZEŁ BIAŁY – STRZELEC, które na ten cel pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Polska Pamięta”. - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej to nasze współczesnych zadanie. Realizowany projekt nosi tytuł - 3 Kroki „Edukacja, kształtowanie, pielęgnowanie dla zachowania Polskości” - przekazuje Prezes Stowarzyszenia Andrzej Zemmel.

Por. Jan Hajec urodził się w Książnicach, i jest jednym z najbardziej znanych żołnierzy legionowych ziemi mieleckiej. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1911 - 1913 pracował w Mielcu jako urzędnik adwokacki. Należał do mieleckiego ”Sokoła”, po czym przeszedł do Polskich Drużyn Strzeleckich, gdzie ukończył kurs podoficerski. Był zastępcą komendanta drużyny PDS w Nowym Targu i na jej czele w sierpniu 1914 roku przybył do Krakowa. Służył w 1. pułku piechoty Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Wziął udział we wszystkich bitwach legionowych w latach 1914 - 1916, awansując do stopnia porucznika. Poległ 4 lipca 1916 r. w bitwie pod Kostiuchnówką, gdzie dowodził batalionem po śmierci mjra S. Sława-Zwierzyńskiego. „Wybitnie ideowy, waleczny i zasłużony oficer 5 p. p. Legionów”. Pośmiertnie odznaczony został wieloma orderami, w tym Krzyżem Virtuti Militari za wybitne zasługi bojowe.

Mural to nie jedyne zadanie zaplanowane przez organizatorów. W ramach jego realizacji przewiduję się przeprowadzenie żywej lekcji historii w formie wyprawy tropem majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz przeprowadzenie sportowej gry terenowej pieszej „Rajd Niezłomnego”.