Konkurs rozstrzygnięty

Poznaliśmy laureatów konkursu plastycznego on-line „LUDZIE I WYDARZENIA KSZTAŁTUJĄCE POLSKĄ HISTORIĘ” zorganizowanego przez Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sporty Gminy Mielec z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.

Głównym celem inicjatywy było upowszechnianie wiedzy historycznej na temat postaci i wydarzeń, które miały znaczący wpływ na odzyskanie wolności, propagowanie wartości patriotycznych oraz rozbudzenie kreatywności i umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu. Ponadto konkurs umożliwił uczestnikom, wyrazić swoją postawę wobec Ojczyzny, historii oraz ludzi i wydarzeń kształtujących Niepodległą

Komisja artystyczna, w skład której weszli samorządowcy oraz pracownicy Ośrodka Kultury postanowiła przyznać nagrody następującym osobom:

- Miłosz Trzpis lat 7 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rydzowie;

- Tymon Duszkiewicz lat 8 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrząstowie;

- Daniel Duszkiewicz lat 9 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrząstowie;

- Gabriela Białek lat 10 - Zespół Szkół w Chorzelowie;

- Kinga Budak lat 10 - Zespól Szkół w Chorzelowie;

- Paulina Marcinek lat 10 - Zespół Szkół w Chorzelowie;

- Kacper Marcinek lat 11 - Zespół Szkół w Chorzelowie;

- Magdalena Mizera lat 11 - Zespół Szkół w Chorzelowie;

- Bartłomiej Zybała lat 11 - Zespół Szkół w Chorzelowie;

- Borys Jasina lat 12 - Zespół Szkół w Chorzelowie;

- Anna Krakowska lat 12 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rydzowie;

- Julia Roman lat 12 - Zespół w Chorzelowie;

- Wiktoria Kiełb lat 14 - Zespół Szkól w Chorzelowie.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do odbioru nagród w siedzibie Samorządowego Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec (Chorzelów 307) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.