Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r.

Drodzy czytelnicy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ponownie otwieramy nasze biblioteki w:

Chorzelowie

Podleszanach

Rzędzianowicach

Trześni

Woli Mieleckiej

Złotnikach.

Ze względów bezpieczeństwa obowiązują nas jednak poniższe zasady:

- Filie Biblioteczne wypożyczają zasoby biblioteczne tylko na zewnątrz.

- Zamknięte zostają czytelnie oraz dostęp do stanowisk komputerowych.

- Wypożyczenia oraz odbiory materiałów bibliotecznych możliwe są tylko po wcześniejszej rezerwacji poprzez kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

- Wypożyczenia i odbiory materiałów bibliotecznych odbywają się w ograniczonych godzinach wynoszących 50% normatywnego czasu otwarcia Filii Bibliotecznej.

- Odbiór zamówionych materiałów bibliotecznych i zwrot wypożyczonych odbywał się będzie przy wejściu do biblioteki.

- Wypożyczenia i zwroty odbywać się będą o umówionej z użytkownikiem godzinie z ograniczeniem do 4 użytkowników na godzinę.

- Użytkownicy korzystający z Filii Bibliotecznych zobligowani są do korzystania z własnych środków ochrony indywidualnej tj. maseczek ochronnych i rękawic.

- Przed kontaktem z bibliotekarzem nakazuję się użytkownikowi dezynfekcję rąk przy pomocy środka dezynfekującego.

- Użytkownik powinien zachować bezpieczną odległość od bibliotekarza (min. 2 metry).

- Po zwrocie materiały biblioteczne trafiają na 4-ro dniową kwarantannę.