Pożegnanie Zimy – Powitanie Wiosny!

Wójt Gminy Mielec Józef Piątek oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym on-line pt. „Wiosenny Zawrót Głowy”.

- Wiosna to niewątpliwie jedna z piękniejszych pór roku. Po zimowym śnie, świat budzi się do życia, które staje się bardziej barwne i weselsze. Taki stan rzeczy wielokrotnie był natchnieniem dla artystów, dlatego pomimo panującej epidemii postanowiliśmy zorganizować konkurs, w którym każdy mieszkaniec naszej Gminy będzie mógł zaprezentować swoją plastyczna wizję „Wiosennego Zawrotu Głowy” – przekazuje Józef Piątek Wójt Gminy Mielec.

Główne cele konkursu to doskonalenie warsztatu plastyczno-technicznego, rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz umiejętności plastycznej interpretacji świata oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, abstrakcyjnego myślenia, a także wychowanie poprzez uwrażliwianie na odbiór estetyczny otaczającej przyrody. W artystycznych zmaganiach może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Mielec, który ukończył 5 lat.

Ze względu na stan epidemii, konkurs odbędzie się w o formule on-line. Na zdjęcia i skany prac plastycznych chorzelowski Ośrodek czeka do 24 marca br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem dostanym na stronie:
https://kultura.gmina.mielec.pl/regulaminy1/Regulamin%20Konkursu%20Plastycznego%20on-%20line%20wiosenny%20zawrot%20g%C5%82owy.pdf