Rozpoczęcie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy jest obowiązkowy.

Obowiązkiem spisowym objęte są:
osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
Podstawową metoda spisu jest samospis internetowy (CAWI), którego można dokonać za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie www.spis.gov.pl.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje podmioty publiczne do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.
Pragniemy Państwu także zwrócić uwagę na fakt, że do dnia 3 maja br. jedyną formą wzięcia udziału w spisie jest samospis internetowy, przeprowadzany w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej www.spis.gov.pl.
Samospis można również przeprowadzić dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99, wybierając kanał „Spisz się przez telefon”.
Rachmistrze spisowi, zarówno będący pracownikami urzędów statystycznych, jak i pochodzący z naboru realizowanego przez gminy, rozpoczną pracę od 4 maja br. We okresie od 1 kwietnia do nie będą realizowane dodatkowe metody spisu tzn. wywiad telefoniczny lub wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrza spisowego.
Jest to szczególnie istotna informacja w kontekście pojawiających się sygnałów o tym, że pojawili się oszuści, podający się za rachmistrzów spisowych. Prosimy, aby w takich sytuacjach przypadki te zgłaszać na Policję. Prawdziwi rachmistrze rozpoczną pracę dopiero od 4 maja br. (link do informacji z TVP3 Rzeszów dotyczącej tego problemu: https://rzeszow.tvp.pl/53069350/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-uwaga-na-oszustow).
Ponadto uprzejmie informuję, że wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 1 kwietnia 2021 r. startuje Loteria promocyjna Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Szczegółowe informacje o loterii są dostępne na stronie internetowej: https://loteria.spis.gov.pl.
Do udziału w loterii uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne, które spiszą się za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl oraz zarejestrują się na stronie loterii.
W ramach Loterii odbędzie się 7 losowań. Losowania będą transmitowane na żywo poprzez stronę internetową Loterii oraz w mediach społecznościowych GUS, na kontach w serwisach Youtube oraz Facebook.
Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów miejskich - Toyota Yaris. Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza 22.04.2021 r. dlatego ważne jest zachowanie wiadomości z 10 - znakowym Kodem Potwierdzającym Dokonanie Samospisu.
Zachęcamy do jak najszybszego udziału w NSP2021.