Stałe formy pracy

Zajęcia  Grup Artystycznych - Ośrodek Kultury w Chorzelowie

Poniedziałek:
13:00-14:00 - Klub Tańca Towarzyskiego „Takt”. Mariusz Sosiński
18:00 - 20:00 - Chorzelowska Grupa Teatralna, Bożena Telega, sala widowiskowa

Wtorek:
17:00 - 19:00 - Nauka gry na gitarze. Krzysztof Prucnal, sala klubowa
18:00 - 19:00 - Trening funkcjonalny + kettlebell, Sylwia Siembab, sala widowiskowa

Środa:
17:00 - 19:00 - Taniec Ludowy dla dzieci i młodzieży, Bożena Telega, sala widowiskowa
17:00 - 18:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci, Krzysztof Prucnal, sala klubowa
19:00 - 20:00 - Zajęcia Wokalne Chorzelowska Grupa Teatralna, ZPiT „Chorzelowiacy” Bożena Telega, Michał Witek, sala widowiskowa

Czwartek:
14:30 - 15:30 - Zajęcia plastyczne, Anna Surowiec, sala klubowa
18:00 - 19:00 - Trening funkcjonalny + kettlebell, Sylwia Siembab, sala widowiskowa

Piątek:
11:45 - 12:45 - Klub Tańca Towarzyskiego Takt”, Mariusz Sosiński
17:00 - 19:00 - Taniec ludowy dla dzieci i młodzieży, Bożena Telega, sala widowiskowa
19:00 - 21:00 - Taniec ludowy dla dorosłych, Bożena Telega, sala widowiskowa

Zajęcia  Grup Artystycznych - Filia Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej

Poniedziałek:
15:30 - 16:30 - Grupa taneczno-ruchowa ISKIERKI, Karolina Szymańska, sala widowiskowa
16:30 - 17:30 - Zespół tańca estradowego RYTM I, Karolina Szymańska, sala widowiskowa
17:30 - 18:30 - Zespół tańca estradowego RYTM II, Karolina Szymańska, widowiskowa
18:45 - 19:45 - Trening funkcjonalny + kettlebell, Sylwia Siembab, sala widowiskowa

Wtorek:
15:30 - 16:30 - Nauka gry na gitarze, Krzysztof Prucnal, sala klubowa
15:30 - 16:30 - Grupa taneczno-ruchowa ISKIERKI, Karolina Szymańska, sala widowiskowa
16:30 - 17:30 - Zajęcia plastyczne, Anna Surowiec, sala klubowa
17:00 - 18:00 - Zajęcia wokalne dla dzieci, Karolina Szymańska, sala widowiskowa
18:00 - 20:00 - Zajęcia wokalne „Wolanki”, Karolina Szymańska, sala widowiskowa

Środa:
16:00 - 17:00 - Zespół tańca estradowego RYTM I, Karolina Szymańska, sala widowiskowa
17:00 - 18:00 - Zespół tańca estradowego RYTM II, Karolina Szymańska, sala widowiskowa
18:45 - 19:45 - Trening funkcjonalny + kettlebell, Sylwia Siembab, sala widowiskowa

Czwartek:
18:00 - 20:00 - zajęcia Chóru Parafialnego, sala widowiskowa

Piątek:
16:30 - 19:30 - Nauka gry na keyboardzie, Krzysztof Prucnal, sala klubowa