39-331 Chorzelów 307, tel. (0-17) 584 14 83; e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.pl


 Aktualności
 
Koła zainteresowań
 
Przetargi             
 
Projekty Unijne
 
 
Stałe formy pracy 

 
Informacje o nas
 
Biblioteki
  Regulamin
  Katalog online

  Filia w Chorzelowie
  Filia w Podleszanach
  Aktualności
  Nowości
  Kalendarz imprez
  Historia

  Filia w Rzędzianowicach
  Filia w Trześni
  Filia w Woli Mieleckiej
  Filia w Złotnikach

 Organizacja imprez
 Kalendarz imprez
 
Galeria
 
Napisz do nas
 
Strona główna


 - powrót -

Aktualizacja: 31 październik 2013FILIA BIBLIOTECZNA W PODLESZANACH

Siedziba:
Wielofunkcyjny Dom Strażaka w Podleszanach
39-300 Podleszany 415

Godziny otwarcia
 poniedziałek - piątek  9:30 - 17:30

starszy bibliotekarz: mgr Maria Soluch
tel. kom. 695 081 587
e-mail: bp.podleszany@sokis.eu

czytelnicy: 402
wypożyczenia: 9 739
ilość książek: 15 422

Filia Bibliotecznaw Podleszanach funkcjonuje od 1961 roku.

Misją biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego , rozpowszechnianie kultury i czytelnictwa oraz świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców Podleszan i okolicznych miejscowości.

Zadania te biblioteka realizuje poprzez gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów oraz udostępnianie ich czytelnikom. Księgozbiór biblioteki obejmuje literaturę dla dorosłych, dzieci i młodzieży ( w tym lektury szkolne) oraz literaturę popularno-naukową i  wydawnictwa regionalne. Jest on sukcesywnie uzupełniany     o nowości wydawnicze pozyskiwane z budżetu gminy oraz ze środków Biblioteki Narodowej.

W 2011 roku bibliotekę odwiedziło 3.635 czytelników , a z czytelni skorzystało 646 czytelników uzyskując informacje z Internetu, książek i czasopism.

          Czytelnia internetowa biblioteki jest wyposażona w dwa stanowiska komputerowe, dzięki którym społeczność lokalna ma swobodny dostęp do sieci Internet, a co za tym idzie do globalnej sieci informacyjnej. Ponadto czytelnia posiada bogaty księgozbiór podręczny, składajacy się z literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy, oraz czasopism: Korso, Cogito, Victor, Victor Junior i innych. W czytelni można skorzystać z kserokopiarki.

           Biblioteka aktywnie współpracuje ze szkołami w Podleszanach, Rydzowie i Książnicach oraz pozostałymi bibliotekami na terenie Gminy Mielec.

Organizuje cykliczne imprezy:” Ferie z Książką”, „Wakacje z Biblioteką” oraz „Cała Polska czyta dzieciom”. Aktywnie uczestniczy w programie „Biblioteka +” oraz                w spotkaniach autorskich organizowanych w ramach „Wędrującej Biblioteki”.

W 2012 r. prowadzone są prace nad wdrożeniem komputerowego systemu bibliotecznego SOWA. Który pozwoli na zautomatyzowanie prac bibliotecznych oraz na precyzyjne i relatywne wyszukiwanie informacji.


 
 - powrót -
 
Aktualności -- Stałe formy pracy -- Informacje o nas -- Biblioteki -- Organizacja imprez -- Kalendarz imprez -- Galeria -- Napisz do nas -- Strona główna