39-331 Chorzelów 307, tel. (0-17) 584 14 83; e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.pl


 Aktualności
 
Koła zainteresowań
 
Przetargi             
 
Projekty Unijne
 
 
Stałe formy pracy 

 
Informacje o nas
 
Biblioteki
  Regulamin
  Katalog online

  Filia w Chorzelowie
  Filia w Podleszanach
  Aktualności
  Nowości
  Kalendarz imprez
  Historia

  Filia w Rzędzianowicach
  Filia w Trześni
  Filia w Woli Mieleckiej
  Filia w Złotnikach

 Organizacja imprez
 Kalendarz imprez
 
Galeria
 
Napisz do nas
 
Strona główna 

Aktualizacja: 29 październik 2013

Filia Biblioteczna w Podleszanach funkcjonuje od 1961 roku. Uroczyste otwarcie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej nastąpiło 24 kwietnia 1961r.  Początkowo siedzibą biblioteki był dom prywatny. Lokal jej składał się wówczas z dwóch pomieszczeń: biblioteki i czytelni o powierzchni 40 m2. Księgozbiór biblioteki liczył wówczas 478 książek i był systematycznie powiększany. W pierwszym roku działalności biblioteka zarejestrowała 160 czytelników i 2100 wypożyczeń książek.

W 1968 roku biblioteka została przeniesiona do budynku gminnego, gdzie dysponowała  większym lokalem i sukcesywnie powiększającym się księgozbiorem. Była miejscem spotkań czytelniczych, odczytów, dyskusji i wieczorów literackich. Powstało Koło Przyjaciół Biblioteki.  Wzrosło również zainteresowanie książką ze strony mieszkańców, gdyż wieś Podleszany przekształciła się w typowo podmiejską miejscowość. Powstały punkty biblioteczne w miejscowościach : Rydzów, Książnice i Goleszów i Boża Wola.

Kolejne lata to okres ciągłych przemian, rozwoju bazy materialnej i organizacyjnej, powiększania księgozbioru, i co najważniejsze pozyskiwania nowych czytelników.

Od 1996  siedzibą biblioteki jest Wielofunkcyjny Dom Strażaka w Podleszanach. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia. Znajdują się tu wypożyczalnia i czytelnia oraz dwa stanowiska komputerowe, dzięki którym społeczność lokalna może skorzystać z dostępu do Internetu.

Od  1991 roku biblioteka funkcjonuje w strukturze Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie 

 
 
 
Aktualności -- Stałe formy pracy -- Informacje o nas -- Biblioteki -- Organizacja imprez -- Kalendarz imprez -- Galeria -- Napisz do nas -- Strona główna